November 15-től téli munkarendben végzi feladatait az FKF Nonprofit Zrt.


A téli időszakban az FKF Nonprofit Zrt. kiemelt feladata Budapest szilárd burkolatú útjainak, közjárdáinak, közlépcsőinek, kerékpárútjainak hóeltakarítása és síkosságmentesítése, a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása.

 

Első ütemben az 1200 km-es főútvonal-hálózaton végzi az FKF Nonprofit Zrt. a hó eltakarítását és a síkosságmentesítést.  A feladatok végrehajtásakor a fontossági sorrend: hidak, felüljárók, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út, a Budaörsi út (M 1, M 7), az M 3-as, az M 5-ös autópályák és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai, autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai, egyéb autóbusz-, és közösségi közlekedési útvonalak, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak. 

 

A 2100 kilométer hosszúságú mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

 

A közjárdák, és kerékpárutak takarítását 14 speciális célgéppel végezzük, a kerékpárutak esetében a kerékpáros szakmai szervezetekkel egyeztetett fontossági sorrendben.

 

A célgépek műszaki előkészítését az FKF Nonprofit Zrt. szakemberei már a nyár végén megkezdték. Folyamatosan szerelték át a szóró felépítményeket, és a tolólapokat, hiszen ezek a korszerű multifunkciós munkagépek nyáron az utak locsolását, seprését, konténerek szállítását végzik, télen pedig a hó eltakarítását.

 

A Társaság elkötelezett a környezet védelme iránt, ezért járműkezelőink a munkavégzés során minden esetben az adott útviszonyokhoz igazítják a kiszórt hintőanyag mennyiségét.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az ingatlanok előtti járdák takarítása, síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek a kötelessége, azonban figyelembe kell venniük a fás szárú növények védelmére hozott rendeletet és csak olyan síkosság mentesítő anyagokat alkalmazhatnak, melyek nem károsítják a környezetet.