Főoldal / Szolgáltatásaink / Díjszabás

Díjszabások

Ürítési díjak (2017.01.)

Tisztelt Ügyfeleink!


A 174/2015. (VII. 6.) Korm. rendelet úgy módosította a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 60 és 80 literes gyűjtőedényekre vonatkozó rendelkezéseit, hogy azokat  2016. január 01. napjától kell majd alkalmazni.
Társaságunk nem helyez ki a kérdéses fogyasztási címre 60 vagy 80 literes tartályt, így továbbra is a helyszínen található 110 vagy 120 literes tartályból fog megtörténni a szabályosan kikészített hulladék ürítése, január elsejétől ürítésenként 60 illetőleg 80 liternek megfelelő hulladék elszállítási díjáról készül számla.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ilyen módon használatában lévő tartályba az igényelt (kb. 60 vagy 80 liter) mennyiségnél több hulladékot nem helyezhető el!


Ki jogosult a 60 liternek megfelelő ürítési díjra?

  • Az a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó, aki kérelmet nyújt be és jogosultságát az ingatlan helye szerinti kerületi önkormányzat által kiállított igazolással bizonyítja.


 
Ki jogosult a 80 liternek megfelelő ürítési díjra?

  • Az a természetes személy ingatlanhasználó, akinek a fogyasztási címén legfeljebb 2 személy tartózkodik életvitelszerűen és a közszolgáltatást legfeljebb heti egyszeri ürítés mellett veszi igénybe. Továbbá büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik a fentiekről. (A jogszabályi hátteret a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 29. § (1) bekezdése képezi, ami szerint „Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.”)