Főoldal / Szolgáltatásaink / Lomtalanítás / Éves ingyenes

Hulladékkezelés

Évenkénti egyszeri, díjmentes lomtalanítás

 

Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el.

 

A lomtalanítási területeket körzetekre osztottuk, amely biztosítja, hogy az adott területről, koncentráltan, nagy erőkkel szállíthassuk el a kikészített lomokat. Ezáltal rövidebb ideig okoz kellemetlenséget a gépkocsival közlekedőknek, illetve a gyalogosoknak. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az itt jelzett időszak nem a lomok kikészítésének időpontja, hanem a kerület egészét érintő idő intervallum. Kérjük, az Ön ingatlanát érintő lomtalanításról, illetve a lom kikészítésének időpontjáról a postaládájába eljuttatott hírlevélből tájékozódjon!


 
Az időpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítottunk a nemzeti- és vallási ünnepekre, amikor Társaságunk lomtalanítást nem végez.

 

2017. évi kikészítési időpontok:

 

V. kerület - február 24.

 

I. kerület - február 25.

 

XIII. kerület - február 26. - március 5.

 

VIII. kerület - március 6-12.

 

III. kerület - március 16-28.

 

XII. kerület - március 29. - április 2.

 

X. kerület - április 3-11.

 

XXII. kerület - április 18-27.

 

XV. kerület - május 7-18.

 

XXI. kerület - május 21 - június 1.

 

XIV. kerület - június 18. - július 2.

 

IV. kerület - július 3-16.

 

XVI. kerület - július 17-30.

 

XX. kerület - augusztus 21. - szeptember 3.

 

II. kerület - szeptember 5-12.

 

XI. kerület - szeptember 17-28. A rendezvény miatt elmaradt körzetben a kikészítés új időpontja november 17.

 

VI. kerület -szeptember 29-30.

 

XXIII. kerület - október 1-4.

 

XVII. kerület - október 8-18.

 

IX. kerület - október 24-29.

 

XVIII. kerület - november 5-19.

 

VII. kerület - november 24-25.

 

XIX. kerület - november 26 - december 4.

 

Az elszállításra a következő napon kerül sor.

 

A további kerületek időpontjai folyamatosan kerülnek feltöltésre.

 

Kérjük, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató levelünkben megjelölt napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat!

 

Kérjük, ne helyezzenek ki:

 

• a háztartásokban naponta képződő hulladékot
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
• veszélyes hulladékot
• építési törmeléket
• gumiabroncsot
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut
• földet
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
• gépjárműroncsot

 

Társaságunk értesítő levélben, illetve a társasházakban kifüggesztett plakátokon tájékoztatja a lakosságot a lomkikészítési időpontjáról.

 

A lomok kihelyezésének módja


• Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki!

 

• Kérjük, hogy a lomokat ne az úttestre tegyék, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak!

 

Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását. Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének kötelessége.

 

Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki! Erre a célra használják az ingatlanhoz kihelyezett szelektív gyűjtőtartályainkat, hulladékgyűjtő szigeteinket, illetve lakossági hulladékudvarainkat!


A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvételére Társaságunk minden lomtalanítási
körzetben az elszállítás napján ideiglenes gyűjtőpontot létesít, amelynek címe is megtalálható hírlevelünkben.
 

 

A veszélyes hulladékok leadására a lomok kihelyezését követő napon van lehetőség.

 

A gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulladékok:

 

• sütőolaj és göngyölegei
• festékmaradék és göngyölegei,
• olajos műanyag flakon,
• oldószerek, higítók,
• növényvédőszerek,
• akkumulátor, szárazelemek,
• elektromos és elektronikai hulladék,
• gumiabroncs,
• szórópalack,
• fénycső
• gyógyszerhulladék

 

Lomtalanítás megrendelése

 

A háztartásoknak, társasházaknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy az értesítőben jelzettől eltérő időpontban, külön díjazás ellenében is rendelhessenek soron kívüli lomtalanítást Társaságunktól.