Főoldal / Szolgáltatásaink / Lomtalanítás / Éves ingyenes

Hulladékkezelés

Évenkénti egyszeri, díjmentes lomtalanítás - Február 15-én kezdődik a 2018. évi lomtalanítás Budapesten

 

Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el.
A lomtalanítási területeket körzetekre osztottuk, amely biztosítja, hogy az adott területről, koncentráltan, nagy erőkkel szállíthassuk el a kikészített lomokat. Ezáltal rövidebb ideig okoz kellemetlenséget a gépkocsival közlekedőknek, illetve a gyalogosoknak.

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az itt jelzett időszak a kerület egészét érintő lomkikészítési idő intervallum. Kérjük, az Ön ingatlanát érintő lomtalanításról, illetve a lom kikészítésének pontos időpontjáról a postaládájába eljuttatott hírlevélből tájékozódjon!

 

Az időpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítottunk a nemzeti-, vallási-, és kegyeleti ünnepekre, valamint az országgyűlési választásra, amikor Társaságunk lomtalanítást nem végez.

 

2018. évi kikészítési időszakok:

 

XIII. kerület - február 15-22.

 

V. kerület - február 23.

 

I. kerület - február 24.

 

X. kerület – február 25 – március 5.

 

VIII. kerület – március 6-12.

 

XIX. kerület – március 18-26.

 

XII. kerület - április 11-15.

 

III. kerület - április 16-26.

 

XV. kerület -május 6-17.

 

XXII. kerület - május 22-31.

 

IV. kerület - június 5-19.

 

XXI. kerület - június 20 - július 3.

 

XIV. kerület - július 4-19.

 

XVI. kerület - július 22 - augusztus 2.

 

XX. kerület - augusztus 26 - szeptember 6.

 

XI. kerület - szeptember 9-20.

 

II. kerület - szeptember 23-30.

 

XXIII. kerület - október 1-4.

 

IX. kerület - október 24-29.

 

A további kerületek időszakai folyamatosan kerülnek feltöltésre.

 

Mivel közterület-szennyezési szabálysértést követ el, aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a lomokat, ezért kérjük, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató levelünkben megjelölt napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat!

 

Kérjük, ne helyezzenek ki:

 

• a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
• veszélyes hulladékot
• építési törmeléket
• gumiabroncsot
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut
• földet
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
• gépjárműroncsot

 

Társaságunk értesítő levélben, illetve a társasházakban kifüggesztett plakátokon tájékoztatja a lakosságot a lomkikészítési időpontjáról.

 

Amennyiben a lomtalanítás időpontja túl távoli, vagy ezen időpontról valamilyen oknál fogva lemarad, akkor egész évben igénybe veheti a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok (XVIII. kerület, Besence utca 1., XV. kerület Károlyi Sándor utca 266.) valamelyikét, mint a lomtalanítás egész évben elérhető alternatíváit, ahol a holnapunkon elérhető információk alapján adhatja le a különböző hulladékok fajtáit.

 

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hulladekudvar

 

A lomok kihelyezésének módja:

 

• Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki!
• Kérjük, hogy a lomokat ne az úttestre tegyék, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak!

 

Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását.

 

 Az ingatlan előtti terület, valamint járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének a kötelessége.

 

2016. nyarától van lehetőség arra, hogy a feleslegessé vált, de más számára még használható használati tárgyaikat, bútoraikat ne a lomtalanításkor tegyék ki a közterületekre, hanem ingyenesen leadhassák két Szemléletformáló és Újrahasználati Központunkban a XVIII. kerület, Besence utca 1. és a XV. kerület Károlyi Sándor utca 166.)

 

Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki! Erre a célra használják az ingatlanhoz kihelyezett szelektív gyűjtőtartályainkat, hulladékgyűjtő szigeteinket, illetve lakossági hulladékudvarainkat!

 

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvételére Társaságunk minden lomtalanítási körzetben az elszállítás napján ideiglenes gyűjtőpontot létesít, amelynek címe is megtalálható hírlevelünkben.
A veszélyes hulladékok leadására a lomok kihelyezését követő napon van lehetőség.

 

A gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulladékok:

 

• sütőolaj és göngyölegei
• festékmaradék és göngyölegei,
• olajos műanyag flakon,
• oldószerek, higítók,
• növényvédőszerek,
• akkumulátor, szárazelemek,
• elektromos és elektronikai hulladék,
• gumiabroncs,
• szórópalack,
• fénycső
• gyógyszerhulladék

 

Lomtalanítás megrendelése:

 

A háztartásoknak, társasházaknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy az értesítőben jelzettől eltérő időpontban, külön díjazás ellenében is rendelhessenek soron kívüli lomtalanítást Társaságunktól.