Főoldal / Szolgáltatásaink / Vállalatoknak és intézményeknek

Hulladékkezelés

Hulladékgazdálkodás és azzal kapcsolatos szolgáltatások gazdálkodó szervezetek részére

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság számos hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást tud nyújtani nem lakossági ügyfelei számára. Társaságunk a fővárosban és több Budapest környéki településen, közszolgáltatóként szállítja el a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot, a gazdálkodó szervezetektől és intézményektől. A közszolgáltatói tevékenység mellett, széleskörű szelektív hulladékgyűjtési, lomtalanítási és egyéb szolgáltatást kínál ügyfelei számára.

 

Az országban egyedül Társaságunk rendelkezik olyan akkreditált laborral, amely alkalmas a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos részletes vizsgálatokra. A laboratórium külsős megrendelésekre is végez vizsgálatot. Az FKF Nonprofit Zrt. segítségére szeretne lenni a gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek abban is, hogy hogyan alakítsák ki saját hulladékgazdálkodásukat, illetve hogyan üzemeltessék hulladéktárolójukat. Társaságunk amellett, hogy folyamatosan törekszik az általa nyújtott szolgáltatások magas színvonalának biztosítására, kiemelten kezeli a környezetvédelem kérdéseit is. E szempont érvényesítése, Társaságunk innovatív tevékenységében is tetten érhető.