Főoldal / Ügyfélszolgálat / GYIK

Ügyfélszolgálat

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hogyan lehet igénybe venni a lakossági kommunális hulladékgazdálkodási közszolgáltatást?

 A közszolgáltatás igénybevételének bejelentése írásban (postai úton ,faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felületén), illetve személyesen ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.) történhet. A bejelentéshez szükséges csatolni az ingatlan tulajdonjogát vagy az ingatlanhasználatot igazoló szerződés vagy hatósági dokumentum másolatát, illetve javasoljuk egy telefonos elérhetőség feltüntetését a hatékony ügyintézés érdekében. Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot. 

 

A közszolgáltatás az igény beérkezését követő hónap első napjától kerül rögzítésre, így a közszolgáltatási díj számlázása is havonta, utólag történik. A hulladék ürítésének minimális gyakorisága nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen heti két alkalom, egyéb kertvárosias, és falusias lakóterületen heti egy alkalom. Minden esetben szükséges meghatalmazás az ügyintézéshez, amennyiben nem az ingatlanhasználója jár el.


A hulladéktároló edény kiérkezéséig, a szolgáltatás érvénybe lépésének napjától ügyfeleink bármilyen zsákban kihelyezhetik a keletkezett hulladékot, kollégáink elszállítják azt/azokat.

 

2. Hogyan történik a háztartási hulladék elszállítása?

A hulladéktároló edény megfelelő módon történő kihelyezéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia oly módon, hogy a járat akadálytalanul leüríthesse. Ahhoz, hogy az ürítés sikeresen megtörténjen, az edényeket az ürítést megelőző nap 20 órától lehet kihelyezni, legkésőbb az ürítés napján reggel 5 óráig.

 

A járat ürítési helyre történő pontos kiérkezése nem jelezhető előre, függ a forgalmi helyzettől, valamint a váratlanul felmerülő akadályoktól.

3. Hogyan csökkenthető a tartály darabszám?

A darabszám csökkentési kérelmet írásban szükséges eljuttatni ügyfélszolgálatunk részére (postai úton, faxon, e-mailen  vagy Társaságunk online felületén), illetve a kérelem benyújtható személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.). Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot. A szolgáltatás módosítására az igény beérkezését követő hónap első napjától van lehetőség. A darabszám csökkenés abban az esetben kivitelezhető, amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége csökken, ezen tény megállapítása kivizsgálást von maga után. Minden esetben szükséges meghatalmazás az ügyintézéshez, amennyiben nem az ingatlanhasználó jár el.

 

4. Hogyan kell intézni a fogyasztó-változással kapcsolatos ügyeket?

A fogyasztóváltozásra vonatkozó kérelmet írásban szükséges eljuttatni ügyfélszolgálatunk részére (postai úton, faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felületén), illetve benyújtható személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.).  A kérelemhez szükséges csatolni az ingatlan tulajdonjogát vagy az ingatlanhasználatot igazoló  szerződés, vagy hatósági dokumentum másolatát. Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot. A módosítás rögzítésére minden esetben hónap első napjától kerül sor. Minden esetben szükséges meghatalmazás az ügyintézéshez, amennyiben nem az ingatlanhasználó jár el.


A 26/2013. (IV. 18. ) Fővárosi Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, a kötelezetté válást követő 15 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenti az ingatlannál történt fogyasztóváltozást.

5. Hogyan cserélhető a hulladékgyűjtő tartály (sérült tartály esetén)?
A tartály cseréjére vonatkozó igény bejelenthető telefonon, beérkezhet írásban (postai úton, faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felületén), illetve benyújtható személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.).  Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot. Javasoljuk egy telefonos elérhetőség megadását a hatékonyabb ügyintézés érdekében. A tartály cseréje amennyiben a hulladék elhelyezésére a sérült tartály még alkalmas, úgy 30 napon belül, amennyiben a sérülés oly mértékű, hogy már hulladék nem helyezhető el benne, valamint már nem teszi lehetővé a megfelelő módon történő ürítést, 15 napon belül történik. A hulladéktároló edény cseréje díjmentesen történik, amennyiben az a használat során rongálódott, sérült.
 

6. Hogyan történik a zöldhulladék begyűjtés?
A kerti zöldhulladék-begyűjtés az FKF Zrt. szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatásainak egyik fontos eleme. Az összegyűjtött kerti zöldhulladék a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban kerül komposztálásra. A komposzt anyagot Társaságunk nem értékesíti, a hulladéklerakó rekultivációjához használja fel.  A kerti zöldhulladék begyűjtését FKF logóval ellátott, kerti zöldhulladék gyűjtő zsákban márciustól-novemberig (időjárástól függően) heti egy alkalommal Budapest zöldövezettel rendelkező kerületeinek kijelölt részein végzi az FKF Zrt. A téli hónapokban az előzőekben meghatározott módon kihelyezett zöldhulladékot a kommunális hulladékgyűjtő járataink szállítják el.
 

Fontos tudnivalók:

 • A zsákokban elhelyezhető nyírt fű és gyom, lomb, fa és bokornyesedék.
 • A vastagabb faágakat maximum egy méter hosszúságú darabokra vágva, kötegelve kell a zsákok mellé helyezni.
 • A kerti zöldhulladék-gyűjtő zsákok 60 és 100 literes űrtartalmúak
 • A zsákok megvásárolhatók az FKF Zrt. ügyfélszolgálatán, a hulladékudvarokban illetve a viszonteladói partnerinknél (Díjbeszedő Holding Zrt.-nél, a budapesti Mol töltőállomásokon, a Praktiker, az OBI és a SPAR csoport üzleteiben).


7. Mit tegyek az otthon szelektíven gyűjtött hulladékkal?
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatás kiterjesztése Budapest egész területére 2014 év végéig valósul meg. A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért tájékozódhat honalpunkon, a „Házhoz menő szelektív gyűjtés”, vagy a „Gyakran ismételt kérdések - házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés" menüpont alatt.


8. Hogyan lehetséges felfüggeszteni a közszolgáltatást?
Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatólag legalább 30 napig senki sem tartózkodik, emiatt hulladék sem keletkezik. A felfüggesztésre vonatkozó igényt írásban szükséges eljuttatni ügyfélszolgálatunk részére a felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően (postai úton, faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felületén), illetve benyújtható személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.). Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot. Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles az FKF Zrt.-nek bejelenteni.

 

Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlanhasználó pedig köteles a megszabott közszolgáltatási díjat megfizetni. A felfüggesztés időtartama alatt a hulladékgyűjtő edény a helyszínen marad, annak őrzéséről az ingatlanhasználó gondoskodik.


Minden esetben szükséges meghatalmazás az ügyintézéshez, amennyiben nem az ingatlanhasználó jár el.

9. Hogyan lehet a hulladékszállítási szolgáltatás megszüntetését kérelmezni?
A 26/2013. (IV. 18.) Fővárosi Kgy. rendelet szerint az ingatlanhasználót nem terheli a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség olyan beépítetlen ingatlana tekintetében ahol senki nem tartózkodik, ezért települési szilárd hulladék sem keletkezik. A közszolgáltatás megszüntetésére irányuló kérelmet írásban szükséges eljuttatni ügyfélszolgálatunk részére (postai úton, faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felületén), illetve benyújtható személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.). Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot. 

A közszolgáltatás megszüntetési kérelem minden esetben kivizsgálást von maga után, mivel a rendelet szerint kötelező közszolgáltatás.


10. Mi történik, ha a tartályt ellopják?
A hulladéktároló edény a Társaságunk tulajdonát képezi, melyet díjmentesen biztosít a közszolgáltatás részeként. A hulladéktároló edény rendeltetésszerű használatáról, tisztán tartásáról, őrzéséről az ingatlanhasználó gondoskodik. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel. A tartály pótlására vonatkozó igényt írásban szükséges eljuttatni ügyfélszolgálatunk részére (postai úton, faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felületén), illetve benyújtható személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.). Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot.  Minden esetben szükséges meghatalmazás az ügyintézéshez, amennyiben nem az ingatlanhasználó jár el.


Az új hulladéktároló edény kihelyezéséig ügyfeleink a keletkezett hulladékot ürítési napon kikészíthetik bármilyen zsákban, kollégáink elszállítják azt/azokat.

11. Számlázással kapcsolatos kérdések lakossági ügyfelek számára
A közszolgáltatási díj számlázását a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi. A számla kiállítása mindig utólag, havonta történik. A díjfizetéssel kapcsolatos érdeklődés, számlafizetés módosítás, számlaszétbontás a Díjbeszedő Holding Zrt. hatáskörébe tartozik, ezért kérjük, szíveskedjen érdeklődni a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálatán. Amennyiben a kiszámlázott közszolgáltatás tételével (tartály darabszám, ürítési gyakoriság) kapcsolatos kérdése van, kérjük szíveskedjen érdeklődni Társaságunk 06-40/353-353 telefonos ügyfélszolgálatán, vagy bejelentését eljuttathatja írásban is ügyfélszolgálatunk részére (postai úton, faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felületén), illetve lehetőség van ügyintézésre személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.). Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot.12. Hogyan rendelhetnek meg szolgáltatást céges ügyfelek (nem természetes személy ingatlanhasználók)?
A közszolgáltatás megrendelésére lehetőség van írásban, (postai úton, faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felület), illetve a kérelem benyújtható személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.). Amennyiben az ügyintézés során nem az aláíró személy jár el, minden esetben szükséges meghatalmazást csatolni.


A közszolgáltatás rögzítésére mindig hónap elsejétől van lehetőség. A megrendeléshez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: - cégkivonat, aláírási címpéldány, adott esetben meghatalmazás, valamint az ingatlanhasználatot igazoló szerződés vagy hatósági dokumentum másolata (pl.: adás-vételi, bérleti szerződés, tulajdoni lap). A hulladéktároló edény kiérkezéséig, a szerződés érvénybe lépésének napjától ügyfeleink bármilyen zsákban kihelyezhetik a keletkezett hulladékot, kollégáink elszállítják azt/azokat.

13. Hogyan rendeljünk konténert? (Eseti hulladékszállítás megrendelése)
Amennyiben a lakóingatlanon nagyobb mennyiségű zöldhulladék, kommunális hulladék, vagy lakásfelújítás, építkezés során nagyobb mennyiségű építési-bontási hulladék keletkezik, ügyfeleinknek lehetőségük van soron kívüli, eseti hulladék elszállítás megrendelésére, hulladékgyűjtő konténer biztosítása mellett. A megrendelést írásban (postai úton, faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felületén) szükséges eljuttatni ügyfélszolgálatunk részére, javasoljuk egy telefonos elérhetőség feltüntetését a hatékony ügyintézés érdekében, illetve a kérelem benyújtható személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest IX. kerület, Ecseri út 8-12.). Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot.


Szükség esetén, a megrendelés beérkezését követően kollégáink a helyszínen felmérik a hulladék mennyiségét. Az így kapott információ alapján az ügyintéző tájékoztatást ad a hulladék elszállításához szükséges konténer méretéről, illetve a többletszolgáltatás díjáról.Megrendeléshez szükséges adatok


Megrendelő adatai:

 • számlázási név és cím
 • telefonszám
 • levelezési név és cím
 • szállítási cím
 • átutalás esetén bankszámlaszám


Hulladékkal kapcsolatos adatok:

 • hulladék mennyisége
 • hulladék típusa
 • szállítás teljesítésének időpontja
 • kihelyezett konténer visszaszállításának időpontja

 

14. Mi tegyünk, ha közterületen elhagyott hulladékkal vagy szennyezéssel találkozunk?
Ha a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről Társaságunk a közszolgáltatási szerződése keretén belül gondoskodik.


Fentiek szerint Társaságunk a szükséges intézkedést a hulladék elszállítására abban az esetben tudja megtenni, amennyiben a terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi. Ellenkező esetben a terület tulajdonosának, a hulladék elszállítására vonatkozó megrendelése alapján, díj ellenében tudunk intézkedni.


Az elhagyott hulladékkal, valamint köztisztasággal kapcsolatos bejelentéseket Társaságunk telefonos ügyfélszolgálata a 06-80/353-353-as telefonszámon fogadja, illetve lehetőség van az írásban történő megkeresésére is (e-mail, fax, postai út).