Főoldal / Ügyfélszolgálat / Letölthető dokumentumok

Ügyfélszolgálat

Letölthető dokumentumok

Lakossági szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyomtatványok:

 

[+] Adatváltozás bejelentése
Adatváltozás bejelentése Adatváltozás bejelentése nyomtatvány letöltése
Adatváltozás űrlapunkon Önnek név, levelezési cím és számlázási cím, valamint kapcsolattartási adatainak (e-mail cím, telefonszám) változását van lehetősége bejelenteni. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét. Az űrlap beküldését vagy Ügyfélszolgálati Irodánkban való személyes átadását követően 30 napon belül feldolgozzuk megkeresését, és a kért adatokat rögzítjük. Az űrlaphoz kérjük, szíveskedjen csatolni az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése nyomtatvány letöltése
A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. A mellékelt űrlap kitöltésével lehetősége van bejelenteni a közszolgáltatás igénybevételét. Amennyiben az adott fogyasztási helyre (telephelyre) nemrég költözött, de a szolgáltatási címen már található az FKF Nonprofit Zrt. logójával ellátott tartály és Ön másik tartályt nem igényel, kérjük, szíveskedjen a megjegyzés rovatban jelezni, hogy további tartály kiszállítása nem szükséges. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét. Új megrendelés esetén kérjük, az űrlaphoz szíveskedjen csatolni az ingatlanhasználói státusz igazolására szolgáló dokumentum másolatát.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése nyomtatvány letöltése
Amennyiben az ingatlanon előreláthatóan legalább 60 napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik, a rendelet alapján lehetséges a szolgáltatás szüneteltetése. A szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően kell a felfüggesztést írásban bejelenteni Társaságunknak. Ha Ön konkrét igénnyel rendelkezik a szüneteltetés időtartamát illetően, akkor szíveskedjen megadni a kért intervallumot a mellékelt űrlapon. Amennyiben Ön nem rendelkezik pontos információkkal az intervallumra vonatkozóan, Társaságunk egy év szüneteltetést állít be a 26/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet 21. §-ában rögzítettek alapján, majd a szolgáltatás automatikusan újra indul az egy év lejártát követően. Amennyiben a szüneteltetés alatt adataiban változás állna be, kérjük, azt szíveskedjen haladéktalanul jelezni Társaságunk felé. A szüneteltetési időszak alatt a hulladékgyűjtő tartyály(ok) visszaszállításáról nem gondoskodunk. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy mivel a fogyasztási helyekre (telephelyekre) kihelyezett tartály(ok) a Társaságunk tulajdonát képezi(k), melyért a szolgáltatás igénybevétele alatt az ingatlanhasználó felel kártérítési kötelezettséggel, a tartály(ok) eltűnése, sérülése, megégése esetén. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése nyomtatvány letöltése
A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. Amennyiben Ön már nem minősül ingatlanhasználónak és ezért nem kívánja tovább igénybe venni a rendszerünkben nyilvántartott ingatlanon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, szíveskedjen ezt jelezni Társaságunk felé az ingatlanhasználói státusz megszűnését igazoló dokumentum másolatának csatolásával (halotti anyakönyvi kivonat, vagy hagyatéki végzés, vagy adás-vételi szerződés, vagy bérleti szerződés megszűnése dokumentum). Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Kiválás társasházból (önálló költségviselőként)
Kiválás társasházból (önálló költségviselőként) Kiválás társasházból (önálló költségviselőként) nyomtatvány letöltése
Amennyiben Ön társasházban él, de szeretné egyéni fogyasztóként igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, akkor az alábbi űrlap kitöltésével juttathatja el hozzánk kérvényét. Erre a beállításra, csak abban az esetben van lehetőség, ha a társasház közös képviselője írásban (olvasható aláírással, bélyegzővel ellátva) hozzájárul ahhoz,hogy Ön a továbbiakban a társasháztól elkülönülten vegye igénybe a szolgáltatást. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a közös képviselő által kibocsátott nyilatkozatot nem mellékeli a kitöltött űrlaphoz, kérelmét nem áll módunkban elfogadni. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Panaszbejelentő adatlap
Panaszbejelentő adatlap Panaszbejelentő adatlap nyomtatvány letöltése
Észrevételét, panasz bejelentését a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen átadni Ügyfélszolgálati Irodánkban, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre bejelentését.

[+] Sérült tartály bejelentő űrlap
Sérült tartály bejelentő űrlap Sérült tartály bejelentő űrlap nyomtatvány letöltése
Amennyiben a hulladékgyűjtő edény sérülése az elhasználódás, illetve amortizáció következménye, Társaságunk a cseréjét díjmenetesen végzi. A nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett sérülés (pl.:égett az edény) kártérítési kötelezettséget von maga után. Amennyiben az edény oly mértékben rongálódott, hogy hulladék már nem helyezhető el benne, a sérülés bejelentését követően, a pontos fogyasztási cím ismeretében, a keletkezett hulladék bármilyen zsákban kihelyezhető hulladék begyűjtési napon, kollégáink az új edény kiérkezéséig elszállítják azt. (A rendszerünkben nyilvántartott hulladékgyűjtő edény méretének megfelelő mennyiségű hulladékot.)

[+] Tartály darabszám módosítása
Tartály darabszám módosítása Tartály darabszám módosítása nyomtatvány letöltése
Amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló tartályainak darabszáma nem kielégítő a keletkezett hulladék mennyiségét tekintve, lehetősége van a tartályok darabszámának növelésére vagy csökkenésére. Felhívjuk a társasházak közös képviselőinek figyelmét arra, hogy a tartályok darabszámának csökkentése nem automatikusan történik meg a megkeresés beküldését vagy átadását követően, ugyanis 2-3 hetes kivizsgálási folyamat során Társaságunk elbírálja, hogy a darabszám csökkentés nem okoz-e higiéniai, közegészségügyi problémákat. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Tartálymosás megrendelése
Tartálymosás megrendelése Tartálymosás megrendelése nyomtatvány letöltése
A mellékelt űrlap kitöltésével lehetősége van tartálymosás szolgáltatás megrendelésére. Kérjük, hogy a kitöltött űrlapot személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben szíveskedjen megküldeni ügyfélszolgálatunk részére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kollégáink az adatlapon megadott telefonos elérhetőségen fogják keresni a teljesítés lehetséges időpontjával kapcsolatban.

[+] Tartály típuscsere
Tartály típuscsere Tartály típuscsere nyomtatvány letöltése
Amennyiben a meglévő hulladékgyűjtő tartályok űrtartalmát szeretné nagyobbra vagy kisebbre cserélni – az ürítési gyakoriság és a tartály(ok) darabszámának változtatása nélkül – úgy felmerült igényét a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg. Felhívjuk a társasházak közös képviselőinek figyelmét arra, hogy a tartály(ok) űrtartalmának csökkentése nem automatikusan történik meg a megkeresés beküldését követően, ugyanis 2-3 hetes kivizsgálási folyamat során Társaságunk elbírálja, hogy a darabszám csökkentés nem okoz-e higiéniai, közegészségügyi problémákat. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Ürítési gyakoriság változtatás
Ürítési gyakoriság változtatás Ürítési gyakoriság változtatás nyomtatvány letöltése
Amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló tartályok ürítési gyakorisága nem kielégítő a keletkezett hulladék mennyiségét tekintve, lehetősége van az ürítési napok számának növelésére vagy csökkenésére. Felhívjuk a társasházak közös képviselőinek figyelmét arra, hogy a tartályok ürítési gyakoriságának csökkentése nem automatikusan történik meg a megkeresés beküldését követően, ugyanis 2-3 hetes kivizsgálási folyamat során Társaságunk elbírálja, hogy az ürítési gyakoriság csökkentés nem okoz-e higiéniai, közegészségügyi problémákat. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Nyilatkozat 80 literes hulladékgyűjtő tartály igényléshez
Nyilatkozat 80 literes hulladékgyűjtő tartály igényléshez nyomtatvány letöltése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (1a) bekezdése szerint: „A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel – a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, (…) nem haladja meg.” Ehhez kapcsolódik a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 29. § (1) bekezdése, ami szerint „Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.” A fent írtak alapján a 80 literes hulladékgyűjtő edényzet igénybevételére kizárólag az a természetes személy ingatlanhasználó jogosult, ahol az adott ingatlanban legfeljebb két személy tartózkodik életvitelszerűen és a közszolgáltatást heti egyszeri ürítés mellett veszi igénybe. Kérjük, hogy az alábbi nyomtatvány kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

Üzleti szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyomtatványok:

 

[+] Adatváltozás bejelentése
Adatváltozás bejelentése Adatváltozás bejelentése nyomtatvány letöltése
Adatváltozás űrlapunkon Önnek név, levelezési cím és számlázási cím, valamint kapcsolattartási adatainak (e-mail cím, telefonszám) változását van lehetősége bejelenteni. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét. Az űrlap beküldését követően 30 napon belül feldolgozzuk megkeresését, és a kért adatokat rögzítjük. Az űrlaphoz kérjük, szíveskedjen csatolni az aláírási címpéldány, valamint az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése nyomtatvány letöltése
A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. A mellékelt űrlap kitöltésével lehetősége van bejelenteni a közszolgáltatás igénybevételét. Amennyiben az adott fogyasztási helyen nemrég óta végez tevékenységet, de a szolgáltatási címen már található az FKF Nonprofit Zrt. logójával ellátott tartály és Ön másik tartályt nem igényel, kérjük, szíveskedjen a megjegyzés rovatban jelezni, hogy további tartály kiszállítása nem szükséges. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével az aláírási címpéldány másolatának, a cégkivonat másolatának, valamint az ingatlanhasználói státusz igazolására szolgáló dokumentum másolatának csatolásával legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni, vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése nyomtatvány letöltése
A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. Amennyiben a gazdálkodó szervezet már nem minősül ingatlanhasználónak és ezért nem kívánja tovább igénybe venni a rendszerünkben nyilvántartott ingatlanon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, szíveskedjen ezt jelezni Társaságunk felé az ingatlanhasználói státusz megszüntetését igazoló dokumentum, továbbá az aláírási címpéldány másolatának csatolásával (adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés, vagy jegyzői végzés a tevékenység megszűnéséről, vagy bérleti szerződés megszűnése), Kérjük, legyen szíves személyesen átadni, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése nyomtatvány letöltése
Amennyiben az ingatlanon előreláthatóan legalább 60 napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik, a rendelet alapján lehetséges a szolgáltatás szüneteltetése. A szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően kell írásban bejelenteni Társaságunknak. Ha Ön konkrét igénnyel rendelkezik a szüneteltetés időtartamát illetően, akkor szíveskedjen megadni a kért intervallumot a mellékelt űrlapon. A szolgáltatás automatikusan újra indul a szüneteletetés időtartamának lejártát követően. Amennyiben a szüneteltetés alatt adataiban változás állna be, kérjük, azt szíveskedjen haladéktalanul jelezni Társaságunk felé. A szüneteltetési időszak alatt a hulladékgyűjtő tartály(ok) visszaszállításáról nem gondoskodunk. Az ingatlanhoz kihelyezett tartály(ok) a Társaságunk tulajdonát képezi(k), melyért a szolgáltatás igénybevétele alatt az ingatlanhasználó felel kártérítési kötelezettséggel, a tartály(ok) eltűnése, sérülése, megégése esetén. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével, valamint az aláírási címpéldány másolatának csatolásával legyen szíves Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Panaszbejelentő adatlap
Panaszbejelentő adatlap Panaszbejelentő adatlap nyomtatvány letöltése
Észrevételét, panasz bejelentését a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves átadni Ügyfélszolgálati Irodánkban, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre bejelentését.

[+] Tartály darabszám módosítás
Tartály darabszám módosítás Tartály darabszám módosítás nyomtatvány letöltése
Amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló tartályainak darabszáma nem kielégítő a keletkezett hulladék mennyiségét tekintve, lehetősége van a tartályok darabszámának növelésére vagy csökkentésére. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét. Az űrlaphoz kérjük, szíveskedjen csatolni az aláírási címpéldány másolatát.

[+] Tartály típuscsere
Tartály típuscsere Tartály típuscsere nyomtatvány letöltése
Amennyiben a meglévő hulladékgyűjtő tartályok űrtartalmát szeretné nagyobbra vagy kisebbre cserélni – az ürítési gyakoriság és a tartály(ok) darabszámának változtatása nélkül – úgy felmerült igényét a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg. Kérjük, hogy az aláírási címpéldány másolatának csatolásával legyen szíves átadni Ügyfélszolgálati Irodánkban, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Tartálymosás megrendelése
Tartálymosás megrendelése Tartálymosás megrendelése nyomtatvány letöltése
A mellékelt űrlap kitöltésével lehetősége van tartálymosás szolgáltatás megrendelésére. Kérjük, hogy a kitöltött űrlapot személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben szíveskedjen megküldeni ügyfélszolgálatunk részére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kollégáink az adatlapon megadott telefonos elérhetőségen fogják keresni a teljesítés lehetséges időpontjával kapcsolatban.

[+] Ürítési gyakoriság változtatás
Ürítési gyakoriság változtatás Ürítési gyakoriság változtatás nyomtatvány letöltése
Amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló hulladékgyűjtő tartály(ok) ürítési gyakorisága nem kielégítő a keletkezett hulladék mennyiségét tekintve, lehetősége van az ürítési napok számának növelésére vagy csökkenésére. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével, valamint az aláírási címpéldány másolatának csatolásával legyen szíves Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.