Főoldal / Ügyfélszolgálat / Letölthető dokumentumok

Ügyfélszolgálat

Letölthető dokumentumok

Lakossági szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyomtatványok:

 

[+] Adatváltozás bejelentése
Adatváltozás bejelentése Adatváltozás bejelentése nyomtatvány letöltése
Adatváltozás űrlapunkon Önnek név, levelezési cím és számlázási cím, valamint kapcsolattartási adatainak (e-mail cím, telefonszám) változását van lehetősége bejelenteni. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét. Az űrlap beküldését vagy Ügyfélszolgálati Irodánkban való személyes átadását követően 30 napon belül feldolgozzuk megkeresését, és a kért adatokat rögzítjük. Az űrlaphoz kérjük, szíveskedjen csatolni az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése nyomtatvány letöltése
A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. A mellékelt űrlap kitöltésével lehetősége van bejelenteni a közszolgáltatás igénybevételét, illetve meglévő szolgáltatása mellé további tartály(oka)t rendelhet. Amennyiben az adott fogyasztási helyre (telephelyre) nemrég költözött, de a szolgáltatási címen már található az FKF Nonprofit Zrt. logójával ellátott tartály és Ön másik tartályt nem igényel, kérjük, szíveskedjen a megjegyzés rovatban jelezni, hogy további tartály kiszállítása nem szükséges. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét. Új megrendelés esetén kérjük, az űrlaphoz szíveskedjen csatolni az ingatlanhasználói státusz igazolására szolgáló dokumentum másolatát.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése nyomtatvány letöltése
Amennyiben az ingatlanon előreláthatóan legalább 60 napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik, a rendelet alapján lehetséges a szolgáltatás felfüggesztése, ill. az újraindítása. A felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően kell a felfüggesztést írásban bejelenteni Társaságunknak. Ha Ön konkrét igénnyel rendelkezik a felfüggesztés időtartamát illetően, akkor szíveskedjen megadni a kért intervallumot a mellékelt űrlapon. Amennyiben Ön nem rendelkezik pontos információkkal a felfüggesztés intervallumára vonatkozóan, Társaságunk egy év felfüggesztést állít be, majd a szolgáltatás automatikusan újra indul az egy év lejártát követően. (Társaságunk Üzletszabályzata alapján a felfüggesztési időintervallum maximálisan 1 év) Amennyiben a felfüggesztés alatt adataiban változás állna be, kérjük, azt szíveskedjen haladéktalanul jelezni Társaságunk felé. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hosszabb felfüggesztést tervez igénybe venni, célszerű a szolgáltatás megszüntetését kérvényeznie, mivel a fogyasztási helyekre (telephelyekre) kihelyezett tartály(ok) a Társaságunk tulajdonát képezi(k), melyért a szolgáltatás igénybevétele alatt az ingatlanhasználó felel kártérítési kötelezettséggel, a tartály(ok) eltűnése, sérülése, megégése esetén. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése nyomtatvány letöltése
A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. Amennyiben Ön már nem minősül ingatlanhasználónak és ezért nem kívánja tovább igénybe venni a rendszerünkben nyilvántartott ingatlanon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, szíveskedjen ezt jelezni Társaságunk felé. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét. Az űrlaphoz szíveskedjen csatolni a halotti anyakönyvi kivonat, vagy hagyatéki végzés, vagy adás-vételi szerződés, vagy bérleti szerződés megszűnése dokumentum másolatát.

[+] Kiválás társasházból (önálló költségviselőként)
Kiválás társasházból (önálló költségviselőként) Kiválás társasházból (önálló költségviselőként) nyomtatvány letöltése
Amennyiben Ön társasházban él, de szeretné egyéni fogyasztóként igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást, akkor az alábbi űrlap kitöltésével juttathatja el hozzánk kérvényét. Erre a beállításra, csak abban az esetben van lehetőség, ha a társasház közös képviselője írásban hozzájárul ahhoz, hogy Ön a továbbiakban a társasháztól elkülönülten vegye igénybe a szolgáltatást. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a közös képviselő által kibocsátott nyilatkozatot nem mellékeli a kitöltött űrlaphoz, kérelmét nem áll módunkban elfogadni. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Panaszbejelentő adatlap
Panaszbejelentő adatlap Panaszbejelentő adatlap nyomtatvány letöltése
Észrevételét, panasz bejelentését a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen átadni Ügyfélszolgálati Irodánkban, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre bejelentését.

[+] Sérült tartály bejelentő űrlap
Sérült tartály bejelentő űrlap Sérült tartály bejelentő űrlap nyomtatvány letöltése
Amennyiben a hulladékgyűjtő edény sérülése az elhasználódás, illetve amortizáció következménye, Társaságunk a cseréjét díjmenetesen végzi. A nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett sérülés (pl.:égett az edény) kártérítési kötelezettséget von maga után. Amennyiben az edény oly mértékben rongálódott, hogy hulladék már nem helyezhető el benne, a sérülés bejelentését követően, a pontos fogyasztási cím ismeretében, a keletkezett hulladék bármilyen zsákban kihelyezhető hulladék begyűjtési napon, kollégáink az új edény kiérkezéséig elszállítják azt. (A rendszerünkben nyilvántartott hulladékgyűjtő edény méretének megfelelő mennyiségű hulladékot.)

[+] Tartály darabszám módosítása
Tartály darabszám módosítása Tartály darabszám módosítása nyomtatvány letöltése
Amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló tartályainak darabszáma nem kielégítő a keletkezett hulladék mennyiségét tekintve, lehetősége van a tartályok darabszámának növelésére vagy csökkenésére. Felhívjuk a társasházak közös képviselőinek figyelmét arra, hogy a tartályok darabszámának csökkentése nem automatikusan történik meg a megkeresés beküldését vagy átadását követően, ugyanis 2-3 hetes kivizsgálási folyamat során Társaságunk elbírálja, hogy a darabszám csökkentés nem okoz-e higiéniai, közegészségügyi problémákat. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Tartálymosás megrendelése
Tartálymosás megrendelése Tartálymosás megrendelése nyomtatvány letöltése
A mellékelt űrlap kitöltésével lehetősége van tartálymosás szolgáltatás megrendelésére. Kérjük, hogy a kitöltött űrlapot személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben szíveskedjen megküldeni ügyfélszolgálatunk részére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kollégáink az adatlapon megadott telefonos elérhetőségen fogják keresni a teljesítés lehetséges időpontjával kapcsolatban.

[+] Tartály típuscsere
Tartály típuscsere Tartály típuscsere nyomtatvány letöltése
Amennyiben a meglévő hulladékgyűjtő tartályok űrtartalmát szeretné nagyobbra vagy kisebbre cserélni – az ürítési gyakoriság és a tartály(ok) darabszámának változtatása nélkül – úgy felmerült igényét a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg. Felhívjuk a társasházak közös képviselőinek figyelmét arra, hogy a tartály(ok) űrtartalmának csökkentése nem automatikusan történik meg a megkeresés beküldését követően, ugyanis 2-3 hetes kivizsgálási folyamat során Társaságunk elbírálja, hogy a darabszám csökkentés nem okoz-e higiéniai, közegészségügyi problémákat. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Ürítési gyakoriság változtatás
Ürítési gyakoriság változtatás Ürítési gyakoriság változtatás nyomtatvány letöltése
Amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló tartályok ürítési gyakorisága nem kielégítő a keletkezett hulladék mennyiségét tekintve, lehetősége van az ürítési napok számának növelésére vagy csökkenésére. Felhívjuk a társasházak közös képviselőinek figyelmét arra, hogy a tartályok ürítési gyakoriságának csökkentése nem automatikusan történik meg a megkeresés beküldését követően, ugyanis 2-3 hetes kivizsgálási folyamat során Társaságunk elbírálja, hogy az ürítési gyakoriság csökkentés nem okoz-e higiéniai, közegészségügyi problémákat. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

Üzleti szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyomtatványok:

 

[+] Adatváltozás bejelentése
Adatváltozás bejelentése Adatváltozás bejelentése nyomtatvány letöltése
Adatváltozás űrlapunkon Önnek név, levelezési cím és számlázási cím, valamint kapcsolattartási adatainak (e-mail cím, telefonszám) változását van lehetősége bejelenteni. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét. Az űrlap beküldését követően 30 napon belül feldolgozzuk megkeresését, és a kért adatokat rögzítjük. Az űrlaphoz kérjük, szíveskedjen csatolni az aláírási címpéldány, valamint az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése nyomtatvány letöltése
A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. A mellékelt űrlap kitöltésével lehetősége van bejelenteni a közszolgáltatás igénybevételét, illetve meglévő szolgáltatása mellé további tartály(oka)t rendelhet. A mellékelt űrlap kitöltésével lehetősége van induló szolgáltatás megrendelésére, illetve, meglévő szolgáltatása mellé további tartály(oka)t rendelhet. Amennyiben az adott fogyasztási helyre nemrég költözött, de a szolgáltatási címen már található az FKF Nonprofit Zrt. logójával ellátott tartály és Ön másik tartályt nem igényel, kérjük, szíveskedjen a megjegyzés rovatban jelezni, hogy további tartály kiszállítása nem szükséges. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével az aláírási címpéldány másolatának, a cégkivonat másolatának, valamint az ingatlanhasználói státusz igazolására szolgáló dokumentum másolatának csatolásával legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni, vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése nyomtatvány letöltése
A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. Amennyiben a gazdálkodó szervezet már nem minősül ingatlanhasználónak és ezért nem kívánja tovább igénybe venni a rendszerünkben nyilvántartott ingatlanon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, szíveskedjen ezt jelezni Társaságunk felé. Kérjük, hogy az adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés, vagy jegyzői végzés, vagy bérleti szerződés megszűnése, továbbá az aláírási címpéldány másolatának csatolásával az alábbi űrlapot legyen szíves személyesen átadni, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése nyomtatvány letöltése
Amennyiben az ingatlanon előreláthatóan legalább 60 napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik, a rendelet alapján lehetséges a szolgáltatás felfüggesztése, ill. újraindítása. A felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően kell a felfüggesztést írásban bejelenteni Társaságunknak. Ha Ön konkrét igénnyel rendelkezik a felfüggesztés időtartamát illetően, akkor szíveskedjen megadni a kért intervallumot a mellékelt űrlapon. A szolgáltatás automatikusan újra indul a felfüggesztés időtartamának lejártát követően. Amennyiben a felfüggesztés alatt adataiban változás állna be, kérjük, azt szíveskedjen haladéktalanul jelezni Társaságunk felé. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hosszabb felfüggesztést tervez igénybe venni, célszerű a szolgáltatás megszüntetését kérvényeznie, mivel az ingatlanhoz kihelyezett tartály(ok) a Társaságunk tulajdonát képezi(k), melyért a szolgáltatás igénybevétele alatt az ingatlanhasználó felel kártérítési kötelezettséggel, a tartály(ok) eltűnése, sérülése, megégése esetén. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével, valamint az aláírási címpéldány másolatának csatolásával legyen szíves Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Panaszbejelentő adatlap
Panaszbejelentő adatlap Panaszbejelentő adatlap nyomtatvány letöltése
Észrevételét, panasz bejelentését a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves átadni Ügyfélszolgálati Irodánkban, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre bejelentését.

[+] Tartály darabszám módosítás
Tartály darabszám módosítás Tartály darabszám módosítás nyomtatvány letöltése
Amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló tartályainak darabszáma nem kielégítő a keletkezett hulladék mennyiségét tekintve, lehetősége van a tartályok darabszámának növelésére vagy csökkentésére. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét. Az űrlaphoz kérjük, szíveskedjen csatolni az aláírási címpéldány másolatát.

[+] Tartály típuscsere
Tartály típuscsere Tartály típuscsere nyomtatvány letöltése
Amennyiben a meglévő hulladékgyűjtő tartályok űrtartalmát szeretné nagyobbra vagy kisebbre cserélni – az ürítési gyakoriság és a tartály(ok) darabszámának változtatása nélkül – úgy felmerült igényét a mellékelt űrlap kitöltésével teheti meg. Kérjük, hogy az aláírási címpéldány másolatának csatolásával legyen szíves átadni Ügyfélszolgálati Irodánkban, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

[+] Tartálymosás megrendelése
Tartálymosás megrendelése Tartálymosás megrendelése nyomtatvány letöltése
A mellékelt űrlap kitöltésével lehetősége van tartálymosás szolgáltatás megrendelésére. Kérjük, hogy a kitöltött űrlapot személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben szíveskedjen megküldeni ügyfélszolgálatunk részére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kollégáink az adatlapon megadott telefonos elérhetőségen fogják keresni a teljesítés lehetséges időpontjával kapcsolatban.

[+] Ürítési gyakoriság változtatás
Ürítési gyakoriság változtatás Ürítési gyakoriság változtatás nyomtatvány letöltése
Amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló hulladékgyűjtő tartály(ok) ürítési gyakorisága nem kielégítő a keletkezett hulladék mennyiségét tekintve, lehetősége van az ürítési napok számának növelésére vagy csökkenésére. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével, valamint az aláírási címpéldány másolatának csatolásával legyen szíves Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.