Főoldal / Ügyfélszolgálat / Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Vállalatról

ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Ügy típusa

Lakossági ügyfelek

Vállalatok, gazdálkodó szervezetek

Megrendelés

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat, Társasház esetében az alapító okirat másolat, (Meghatalmazás, amennyiben nem az ingatlanhasználó/közös képviselő jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Cégkivonat, aláírási címpéldány másolat, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Megszűnés, Felmondás

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, bérleti szerződés felmondása, vagy halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés másolat (Adott esetben meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, bérleti szerződés, jegyzői végzés a tevékenység megszűnéséről, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Szüneteltetés

(Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Aláírási címpéldány másolat, (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Szolgáltatás újraindítása

Hosszabb ideig tartó szüneteltetést követően ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Bérlő jelentkezése költségviselőként

Ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés másolat, valamint a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás a bérlő nevére kerüljön rögzítésre a rendszerben (Meghatalmazás, amennyiben nem a bérlő jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés másolat, valamint a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás a bérlő nevére kerüljön rögzítésre a rendszerben (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Tartály darabszám módosítás, ürítési gyakoriság módosítás, tartály típus csere

Társasházak esetén a közös képviselet járhat el, amennyiben még nyilvántartásunkban nem szerepel, szükséges a megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó/ közös képviselet jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Aláírási címpéldány másolat, (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Társasház szétválása esetén

Határozat másolat a szétválásról (közös képviselőtől), valamint a lakók nyilatkozata a hulladéktároló edények saját névre történő átírásáról.

 

Tartálycsere


 

Kártérítés/Tartálypótlás

(Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Aláírási címpéldány másolat, (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Tartályjavítás

 

 

Tartálymozgatás

Társasházak esetén a közös képviselet igényelheti, amennyiben még nyilvántartásunkban nem szerepel, szükséges a megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem a közös képviselet jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Aláírási címpéldány másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Fogyasztóváltozás

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat, Társasház esetében az alapító okirat másolat, (Meghatalmazás, amennyiben nem az ingatlanhasználó/közös képviselő jár el.) Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés, vagy tulajdoni lap másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)

Közös képviselő változás

Az új közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem a közös képviselő jár el.)


Levelezési cím változás

Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el.

Aláírási címpéldány másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)

Díjkedvezmény

Újonnan regisztrált kedvezmény biztosítására nincs lehetőség. A 26/2013. (IV.18) Főv. Kgy. rendelet 24/A §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén: lakcím változásnál a Kormányablaktól származó igazolás a bejelentett lakók számáról, a kedvezményre jogosult elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat másolat, és a Kormányablaktól származó igazolás a bejelentett lakók számáról.

 Nem igényelhető!

60 literes hulladékgyűjtő tartály igénylés

Kormányablaktól származó igazolás a bejelentett lakók számáról, (max. 1 fő esetében igényelhető) valamint meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el.

Nem igényelhető!

80 literes hulladékgyűjtő tartály igénylés

Nyilatkozat a bejelentett lakók számáról (max. 2 fő esetében igényelhető, megfelelő a szabadszövegezésű nyilatkozat is), valamint meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el.

Nem igényelhető!