Főoldal / Vállalatról / Edukációs tevékenységek

Vállalatról

Társadalmi felelősségvállalás (CSR)

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság elsődleges és legfontosabb feladatait a hulladékgazdálkodással és a köztisztasággal kapcsolatos tevékenységek jelentik. Fennállása során, a felgyorsult ipari és technikai fejlődésnek, a megváltozott igényeknek köszönhetően jelentősen bővült, módosult profilja.


Az utóbbi évtizedekben, évszázadban a mindnyájunkat körülvevő természeti és társadalmi környezet olyan változásokon ment keresztül, amelyek életre hívták a környezetvédelem mára már központi szerepet játszó ügyét.


Az FKF Nonprofit Zrt. tevékenységi köréből adódóan, kiemelt jelentőséget tulajdonít világunk, környezetünk tisztántartásának, rendezetté, egészségesebbé tételének és mindezen értékek megőrzésének.


Társaságunk felelős tagja kíván lenni a társadalomnak, ezért elkötelezett híve a környezet védelmének. Társaságunk egyik érdeme annak felismerése, hogy a környezettudatos gondolkodás kialakítását, a természetért, társadalomért felelős szemléletmód formálását minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni. Ennek érdekében CSR projektjeinket a kisebb és nagyobb gyerekek, fiatalok számára dolgoztuk ki. Két úton tettünk lépéseket a gyerekek felé: az évek óta népszerű gyermek- és ifjúsági pályázatainkon, valamint a fővárosi nevelési-oktatási intézményekben folytatott oktatói tevékenységünkön keresztül vonjuk be őket a közös munkába.

 

Gyermekekkel a környezetünkért - az FKF Nonprofit Zrt. CSR tevékenysége

 

 

Környezetvédelem – Környezeti politika

 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság mint a Főváros egyik legjelentősebb közszolgáltató társasága, köztisztasági, hulladékgazdálkodási és egyúttal a környezetvédelmet is érintő tevékenységével jelentős hatást gyakorol Budapest környezeti és higiénés állapotára. Ennek megfelelően tudatában vagyunk annak, hogy hosszú távú céljainkat a fenntartható fejlődés alapelveinek figyelembevételével érhetjük el. »»»

 

Környezetbarát szolgáltatásaink


Társaságunk legfontosabb célja, hogy hulladékgazdálkodási tevékenységét a fenntartható fejlődés szem előtt tartásával alakítsa, és törekedjen egyre környezetkímélőbb megoldások kialakítására. Ezen célunk megvalósítása érdekében folyamatosan igyekszünk növelni az újrahasznosításra átadott hulladékok mennyiségét. »»»

 

Szemléletformálás és edukációs tevékenységeink


A fenntarthatóság pedagógiájának jegyében törekszünk arra, hogy az élő- és élettelen világ megszerettetésén, a természeti, a társas-társadalmi környezettel kapcsolatos tárgyi ismeretek átadásán túl az alternatív jövőképek kialakítása is kapjon határozott szerepet, azáltal, hogy projektjeinkkel felhívjuk a gyerekek figyelmét a jelen globális problémáira, és igyekszünk beépíteni a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalást a közgondolkodásba. »»»
 

Gyermek- és ifjúsági pályázataink

 

Edukációs, szemléletformáló tevékenységeink fontos részét képezik azon programjaink, amelyekkel közvetlenül kívánjuk megszólítani a felnövő generációkat. Gyermekrajz- és szépírói pályázatunkat évek óta hirdetjük meg az alkotni vágyó gyermekek és fiatalok számára, sajtótájékoztató keretében. Ezeken a pályázatokon a pályázóknak lehetősége van művészi módon megfogalmazni mondanivalójukat, gondolataikat a megadott témákban. »»»

 

Oktatófilmek

 

2013-ban és 2015-ben két-két, gyermekeknek szóló, néhány perces oktatófilmet készítettünk, ismeretterjesztő, szemléletformáló célzattal.  »»»

 

Az uzsonnásdoboz-projekt

 

Társaságunk 2013 szeptemberében, a 2013/2014-es tanév kezdetekor nagyszabású akciót valósított meg, az ún. „Uzsonnásdoboz-projektet”. E kezdeményezésnek a fókuszában szintén a környezetvédelem áll, különös tekintettel a közelmúltban bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre. A projekt lényege az, hogy minden fővárosi általános iskola első osztályába lépő kisdiák számára eljuttattunk... »»»

 

Üzenetünk
 

CSR programunk középpontjában a gyermekek oktatása, szemléletformálása áll, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy a környezettudatos magatartás, hozzáállás minél fiatalabb korban alakítható ki a legeredményesebben. A hulladék tükröt tart nekünk arról, hogy életvitelünkkel milyen hatást gyakorlunk a környezetünkre. »»»