125 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

1. számú táblázat - A hulladékudvarok használati szabályai alapján díjmentességre jogosult ügyfelek által leadható hulladékmennyiségek


Anyagfajta


HAK kód
(EWC)


Részletes megnevezés

Budapesti lakos természetes személy által, a hulladékudvari hálózatban lakcímkártyával és ugyanazon címre szóló hulladékdíj fizetést igazoló dokumentummal díjmentesen leadható hulladékmennyiségek

Napi egyszeri alkalommal (kg)

Naptári évben összesen (kg)

festékek, ragasztók

20 01 27*
szerves oldószeres festékek, lakkok

30

180

20 01 28
vízbázisú festékek, lakkok

      30

180

fáradt olajok

13 02 05*
használt motorolajok

15

90

műanyagok

15 01 02
étolajos göngyöleg

3

18

csomagolási hungarocell

7

42

veszélyes anyaggal szennyezett csomagolások


15 01 10*

olajos, festékes göngyölegek


10


60

személygépkocsi gumiabroncs

16 01 03
elhasznált autó gumiabroncsok

50

150

építési-bontási törmelék

17 01 07
építési-bontási törmelék

150

500

zöldhulladék

20 02 01
biológiailag lebomló hulladékok

50

300

lomhulladék

20 03 07
nagydarabos lomhulladék

400

1200

  • A fenti táblázatban nem szereplő hulladékfajták lakossági eredetétől függő díjmentes átvehetőségét (a szükséges dokumentumok megléte mellett) minden esetben mennyisége és/vagy összetétele alapján, a területen dolgozó hulladékudvarkezelő határozza meg.
  • A hulladékudvarok alapvetően az átlagos normál életvitel kapcsán háztartásban keletkező lakossági hulladékmennyiségek átvételére jöttek létre, ennek ellenére díjfizetés ellenében gazdasági társaságoktól is fogadnak kisebb mennyiségben hulladékokat.
  • Adott hulladékudvarban bármely átvehető hulladéktípus esetén, tárolókapacitásunk telítettsége okán, átmeneti ideig az átvétel szünetelhet!