124 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

1. számú táblázat - A hulladékudvarok használati szabályai alapján díjmentességre jogosult ügyfelek által leadható hulladékmennyiségek


Anyagfajta


HAK kód
(EWC)


Részletes megnevezés

Budapesti lakos természetes személy által, a hulladékudvari hálózatban lakcímkártyával és ugyanazon címre szóló

hulladékdíj fizetést igazoló dokumentummal díjmentesen leadható hulladékmennyiségek

Napi egyszeri alkalommal (kg)

Naptári évben összesen (kg)

festékek, ragasztók

20 01 27*
szerves oldószeres festékek, lakkok

30

180

20 01 28
vízbázisú festékek, lakkok

      30

180

fáradt olajok

13 02 05*
használt motorolajok

15

90

műanyagok

15 01 02
étolajos göngyöleg

3

18

csomagolási hungarocell

7

42

veszélyes anyaggal szennyezett csomagolások


15 01 10*

olajos, festékes göngyölegek


10


60

személygépkocsi gumiabroncs

16 01 03
elhasznált autó gumiabroncsok

50

150

építési-bontási törmelék

17 01 07
építési-bontási törmelék

150

500

zöldhulladék

20 02 01
biológiailag lebomló hulladékok

50

300

lomhulladék

20 03 07
nagydarabos lomhulladék

400

1200

A fenti táblázatban nem szereplő hulladékfajták lakossági eredetétől függő díjmentes átvehetőségét (a szükséges dokumentumok megléte mellett) minden esetben mennyisége és/vagy összetétele alapján, a területen dolgozó hulladékudvarkezelő határozza meg.


A hulladékudvarok alapvetően az átlagos normál életvitel kapcsán háztartásban keletkező lakossági hulladékmennyiségek átvételére jöttek létre, ennek ellenére díjfizetés ellenében gazdasági társaságoktól is fogadnak kisebb mennyiségben hulladékokat.


Adott hulladékudvarban bármely átvehető hulladéktípus esetén, tárolókapacitásunk telítettsége okán, átmeneti ideig az átvétel szünetelhet!