125 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

2.számú melléklet - Gazdasági társaságok, illetve a hulladékudvarok használati szabályai szerint díjmentes hulladékleadásra nem jogosult ügyfelek által fizetendő bruttó hulladékátvételi díjtételek

HAK kód (EWC)

Megnevezés

bruttó Ft/kg

13 02 05*

gépkocsi fáradtolaj, motorolaj

300

15 01 01

karton csomagolási hulladékok

30

15 01 02

műanyag csomagolási hulladékok

50

fehér csomagolási hungarocell

200

színes csomagolási hungarocell

250

étolajos göngyöleg (flakonok, palackok)

400

15 01 04

fém csomagolási hulladékok

20

15 01 06

együtt gyűjtött fém és műanyag csomagolási hulladék

50

15 01 07

üveg csomagolási hulladékok (fehér)

40

üveg csomagolási hulladékok (színes)

40

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

400

16 01 03

hulladékká vált autó gumiabroncsok

40

16 01 07*

olajszűrő

500

16 01 13*

fékfolyadék

500

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

500

16 06 01*

ólomakkumulátor

0

17 01 07

építési-bontási törmelék

14

20 01 01

papír és karton

20

20 01 19*

növényvédő szerek

600

20 01 21*

fénycsövek, világítótestek

300

20 01 25

étolaj és zsír

50

20 01 27*

szerves oldószeres festékmaradék (tűzveszélyes)

400

szerves oldószeres festékmaradék (nem tűzveszélyes)

200

20 01 28

vízbázisú festékek, lakkok

400

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

500

20 01 33*

elemek és kisakkumulátorok

500

20 01 35*

elektronikai hulladékok

50

20 01 36

elektromos hulladékok

50

20 02 01 kerti zöldhulladék 150

20 03 07

lomhulladék (lerakásra)

24

lomhulladék (energetikai hasznosításra)

22