124 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

November 15-től téli munkarend

November 15.
Főoldali hírek
November 15-től téli munkarend

Tisztelt Budapestiek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az FKF Nonprofit Zrt. november 15-től téli munkarendben végzi feladatait.

A téli időszakban az FKF Nonprofit Zrt. kiemelt feladata Budapest szilárd burkolatú útjainak, közjárdáinak, közlépcsőinek, kerékpárútjainak hóeltakarítása és síkosságmentesítése, a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása.

Első ütemben az 1200 km hosszúságú fő- és közösségi közlekedési útvonal-hálózaton végzi az FKF Nonprofit Zrt. a hó eltakarítását és a síkosságmentesítést.  A feladatok végrehajtásakor a fontossági sorrend: hidak, felüljárók, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út, a Budaörsi út (M 1, M 7), az M 3-as, az M 5-ös autópályák és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai, autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai, egyéb autóbusz-, és közösségi közlekedési útvonalak, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak.  

A 2100 kilométer hosszúságú mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Az ingatlanokhoz nem kapcsolódó közjárdák, és kerékpárutak takarítását speciális célgépekkel, valamint kézi erővel végezzük, a kerékpárutak esetében a kerékpáros szakmai szervezetekkel egyeztetett fontossági sorrendben.

A célgépek műszaki előkészítését az FKF Nonprofit Zrt. szakemberei már a nyár végén megkezdték. Folyamatosan szerelték át a szóró felépítményeket, és a tolólapokat, hiszen ezek a korszerű multifunkciós munkagépek nyáron az utak locsolását, seprését, konténerek szállítását végzik, télen pedig a hó eltakarítását.

A Társaság elkötelezett a környezet védelme iránt, ezért járműkezelőink a munkavégzés során minden esetben az adott útviszonyokhoz igazítják a kiszórt hintőanyag mennyiségét.

A vonatkozó jogszabályok alapján az ingatlanok előtti járdák takarítása, síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek a kötelessége, azonban figyelembe kell venniük a fás szárú növények védelmére hozott rendeletet és csak olyan síkosság mentesítő anyagokat alkalmazhatnak, melyek nem károsítják a környezetet.

Budapest, 2018. november 15.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság