126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Akkreditált laboratórium

Az FKF Nonprofit Zrt. NAH-1-1433/2017. számon akkreditált analitikai és biológiai laboratóriuma a környezetvédelmi (vízminőség védelmi és talajvédelmi), hulladékgazdálkodási (települési szilárd hulladékok, szelektíven gyűjtött hulladékok) és közterületi, köztisztasági (síkosság mentesítő anyagok) feladatok teljesítéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat végez jogszabályi, hatósági előírások alapján.

A laboratórium Pest megye területén külső megrendelésekre is végez vizsgálatokat.

A vizsgált fontosabb mintatípusok:
 • hulladékok (Lerakhatósági feltételek vizsgálata - 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet szerint)
 • síkosság mentesítő anyagok,
 • talaj,
 • komposzt,
 • iszap,
 • vizek: - ivóvíz: 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet szerint,
  • felszíni víz, szennyvíz, csurgalékvíz,
  • felszín alatti vizek: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

 A tevékenység kiterjed a helyszíni szemlére és akkreditált mintavételekre.

Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok:
 • hőmérséklet,
 • fajlagos elektromos vezetőképesség (20° C),
 • pH (20° C),
 • települési szilárd hulladékok anyagfajták szerinti szétválogatása
 • (MSZ 21420-29:2005; MSZ 21420-28:2005)
 • szelektív hulladékválogatás


Laboratóriumi vizsgálataink:
 • általános vízkémia,
 • elemanalitika (atomabszorpció, mikrohullámú plazma emisszió)


Akkreditálási okiratszámunk: NAH-1-1433/2017.
Részletező okiratunkat eléri:
Nemzeti Akkreditáló Hatóság