126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése

Amennyiben az ingatlanon előreláthatóan legalább 60 napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik, a rendelet alapján lehetséges a szolgáltatás szüneteltetése. A szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően kell a felfüggesztést írásban bejelenteni Társaságunknak. Ha Ön konkrét igénnyel rendelkezik a szüneteltetés időtartamát illetően, akkor szíveskedjen megadni a kért intervallumot a mellékelt űrlapon. Amennyiben Ön nem rendelkezik pontos információkkal az intervallumra vonatkozóan, Társaságunk egy év szüneteltetést állít be a 26/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet 21. §-ában rögzítettek alapján, majd a szolgáltatás automatikusan újra indul az egy év lejártát követően. Amennyiben a szüneteltetés alatt adataiban változás állna be, kérjük, azt szíveskedjen haladéktalanul jelezni Társaságunk felé. A szüneteltetési időszak alatt a hulladékgyűjtő tartyály(ok) visszaszállításáról nem gondoskodunk. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy mivel a fogyasztási helyekre (telephelyekre) kihelyezett tartály(ok) a Társaságunk tulajdonát képezi(k), melyért a szolgáltatás igénybevétele alatt az ingatlanhasználó felel kártérítési kötelezettséggel, a tartály(ok) eltűnése, sérülése, megégése esetén. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide.