126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése (üzleti ügyfelek)

Amennyiben az ingatlanon előreláthatóan legalább 60 napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik, a rendelet alapján lehetséges a szolgáltatás szüneteltetése. A szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően kell írásban bejelenteni Társaságunknak. Ha Ön konkrét igénnyel rendelkezik a szüneteltetés időtartamát illetően, akkor szíveskedjen megadni a kért intervallumot a mellékelt űrlapon. A szolgáltatás automatikusan újra indul a szüneteletetés időtartamának lejártát követően. Amennyiben a szüneteltetés alatt adataiban változás állna be, kérjük, azt szíveskedjen haladéktalanul jelezni Társaságunk felé. A szüneteltetési időszak alatt a hulladékgyűjtő tartály(ok) visszaszállításáról nem gondoskodunk. Az ingatlanhoz kihelyezett tartály(ok) a Társaságunk tulajdonát képezi(k), melyért a szolgáltatás igénybevétele alatt az ingatlanhasználó felel kártérítési kötelezettséggel, a tartály(ok) eltűnése, sérülése, megégése esetén. Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével, valamint az aláírási címpéldány másolatának csatolásával legyen szíves Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide.