126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése

A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. Amennyiben Ön már nem minősül ingatlanhasználónak és ezért nem kívánja tovább igénybe venni a rendszerünkben nyilvántartott ingatlanon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, szíveskedjen ezt jelezni Társaságunk felé az ingatlanhasználói státusz megszűnését igazoló dokumentum másolatának csatolásával (halotti anyakönyvi kivonat, vagy hagyatéki végzés, vagy adás-vételi szerződés, vagy bérleti szerződés megszűnése dokumentum). Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével legyen szíves személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide.