126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás megszüntetése

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység igénybevétele a hulladékról szóló törvény (Ht.) alapján kötelezően igénybe veendő szolgáltatás. Amennyiben adott címen az Ügyfél ingatlanhasználói minősége megszűnt úgy, a szolgáltatás adott ingatlanhasználóra megszüntethető.

Természetes és nem természetes személy esetén a szolgáltatás megszüntetésére vonatkozó, megfelelően kitöltött formanyomtatvány benyújtható a Budapesti Közművek Ügyfélszolgálati elérhetőségein keresztül az ingatlanhasználói státusz megszűnését igazoló dokumentum másolatának csatolásával együtt (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés megszűnése, halotti anyakönyvi kivonat és hagyatéki végzés).

Bővebb információ: Ügyintézés és panaszkezelés (fkf.hu), Üzletszabályzatok (budapestikozmuvek.hu)

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide.