126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése (üzleti ügyfelek)

A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. Amennyiben a gazdálkodó szervezet már nem minősül ingatlanhasználónak és ezért nem kívánja tovább igénybe venni a rendszerünkben nyilvántartott ingatlanon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, szíveskedjen ezt jelezni Társaságunk felé az ingatlanhasználói státusz megszüntetését igazoló dokumentum, továbbá az aláírási címpéldány másolatának csatolásával (adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés, vagy jegyzői végzés a tevékenység megszűnéséről, vagy bérleti szerződés megszűnése), Kérjük, legyen szíves személyesen átadni, vagy postai úton, faxon vagy e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide.