126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Nyilatkozat 80 literes hulladékgyűjtő-tartály igényléshez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (1a) bekezdése szerint: „A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel – a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, (…) nem haladja meg.” Ehhez kapcsolódik a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 29. § (1) bekezdése, ami szerint „Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.” A fent írtak alapján a 80 literes hulladékgyűjtő edényzet igénybevételére kizárólag az a természetes személy ingatlanhasználó jogosult, ahol az adott ingatlanban legfeljebb két személy tartózkodik életvitelszerűen és a közszolgáltatást heti egyszeri ürítés mellett veszi igénybe. Kérjük, hogy az alábbi nyomtatvány kitöltésével legyen szíves személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban átadni vagy postai úton, faxon, ill. e-mailen megküldeni részünkre felmerült igényét.

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide.