125 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

A hulladékok átvételi rendje (díjmentes hulladékátvétel és díjfizetés ellenében történő hulladékátvétel)

A budapesti hulladékudvari hálózatban az átadható hulladékok átvétele történhet díjmentesen, illetve díjfizetés ellenében a következők szerint:

DÍJMENTES HULLADÉKÁTVÉTEL

DÍJFIZETÉS ELLENÉBEN TÖRTÉNŐ HULLADÉKÁTVÉTEL

1. sz. táblázat - Díjmentességre jogosult ügyfelek által leadható mennyiségek 

Az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett hulladékudvarokba beérkező, meghatározott mennyiségi korlát (1. számú táblázat) alá eső hulladékok között nem szereplő hulladéktípusok, átlagos behozott mennyiség mellett, a hulladékudvarban – a mindenkori kapacitás erejéig - díjmentesen elhelyezhetőek. Mindazonáltal a hulladékudvarok díjmentes hulladék átvételi szolgáltatását az ügyfelek, csak bizonyos feltételek mellett vehetik igénybe.

Adott hulladéktípus hulladékudvari hálózatunkba történő beszállítása egy adott napon, egy adott fogyasztási címre vonatkozóan ingyenes, kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése mellett:

  • Lakcímkártyával igazolt (természetes személy önkéntes adatszolgáltatása alapján veheti igénybe díjmentesen a szolgáltatást) Budapesti lakhelyű természetes személy esetében, érvényes hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás, vagy hiteles, pecséttel ellátott közös képviselői igazolás bemutatásával.
  • Az 1. számú táblázatban szereplő hulladékfajták esetében a mellékletben rögzített napi és éves mennyiségekig.
  • Az 1. számú táblázatban nem szereplő hulladékfajták esetében az átlagos normál életvitel kapcsán háztartásban keletkező lakossági hulladékmennyiségekig.
  • Az 1. számú táblázatban nem szereplő hulladékfajták lakossági eredetétől függő díjmentes átvehetőségét (a szükséges dokumentumok megléte mellett) minden esetben mennyisége és/vagy összetétele alapján a területen dolgozó hulladékudvarkezelő határozza meg

Az 1. számú táblázatban megjelölt mennyiségi korlátok (akár napi, akár éves) felett a 2. számú táblázatban megadott díjtételek fizetendők.Az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett hulladékudvarok hulladék átvételi szolgáltatását a gazdasági társaságok, vidéki lakosok, illetve a lentebb felsorolt esetekben a budapesti lakosok is csak a 2. számú táblázatban meghatározott díjfizetés mellett vehetik igénybe.

A hulladékudvarba érkező díjszabással érintett hulladékokat minden esetben az ügyfél jelenlétében végzett mérlegelést és díjfizetést követően áll módunkban befogadni. A díjfizetés szükségességét, mértékét jelen használati szabályokban rögzített hulladékok átvételi rendje, a mennyiségi korátok (1. számú táblázat) és díjszabás alapján (2. sz. táblázat) dönti el a hulladékudvar kezelője.

A gazdasági társaság által a hulladékudvarba behozott hulladékokat hulladéktípusonként az udvarkezelő hitelesített digitális mérlegen leméri, majd a kapott tömeget az egyes hulladéktípushoz tartozó hulladék átvételi egységdíjjal (2. számú táblázat) felszorozva kapjuk a számlázandó összeget. A hulladékudvarok a helyszínen cégnévre szóló számlát, illetve az adott hulladék HAK (EWC) kódját, megnevezését, átadott tömegét, illetve az átadó céget megjelölő, hulladék átvételi bizonylatot állítanak ki és fizetést követően átveszik a hulladékot.

Cégnévre kiállított számla, illetve cégnévre szóló hulladék átvételi elismervény kérése esetén minden esetben a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó hulladékátvételi rend követendő.

Minden esetben térítés ellenében (2. sz táblázat szerint) történik a hulladék átvétele az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén:

  • ha lakcímkártyával igazolhatóan nem budapesti lakos a beszállító,
  • ha gazdasági társaság, cég a beszállító,
  • ha az ügyfél nem tudja, vagy nem akarja bemutatni a lakcímkártyát
  • ha az ügyfél nem tudja, vagy nem akarja bemutatni a hulladékszállítási díjbefizetést igazoló fentebb írt dokumentumok egyikét
  • ha a beszállított mennyiség meghaladja a napi, vagy éves mennyiségi korlátot (1. sz. táblázat), akkor a többletmennyiség után térítési díj fizetendő. (2. sz. táblázat alapján)
  • ha a beszállított hulladéktípus nem szerepel az 1. számú táblázat és a mennyisége, vagy összetétele alapján, a hulladékudvarkezelő döntése szerint nem minősül lakossági eredetű hulladéknak