126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

DÍJSZABÁSOK

ÜRÍTÉSI DÍJAK
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁSI DÍJAK
ÁRAKKAL, DÍJSZABÁSOKKAL KAPCSOLATOS ONLINE ÜGYINTÉZÉS


Árképzés
Ht. 47/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető közszolgáltatási díjat és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig.
Ht. "91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat meghatározó miniszteri rendelet hatálybalépéséig az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell megállapítani.
(2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.