126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

DÍJSZABÁSOK

ÜRÍTÉSI DÍJAK
KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁSI DÍJAK
KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJA
ÁRAKKAL, DÍJSZABÁSOKKAL KAPCSOLATOS ONLINE ÜGYINTÉZÉS


Árképzés
Ht. "47/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be."
Ht. "91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a 88. § (3) bekezdés b)pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell megállapítani.
(2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát."