126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ

Budapest területén évente mintegy 700 000 tonna települési szilárd hulladék keletkezik, amelyből 420 000 tonnát a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben hasznosítanak termikusan. A fennmaradó mennyiséget a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban kezelik és ártalmatlanítják.

A pusztazámori hulladéklerakó építése 1999 áprilisában kezdődött meg és 2000 augusztusában fejeződött be, amelynek során elkészült a lerakótér (I. ütem), a fogadóterminál, valamint az autópálya csomóponthíddal és bekötőúttal a hulladékkezelőig és a településig.  A területen az építkezés során egy avarkori temetőt tártak fel, 1247 sírral és számos korabeli tárggyal.

A hulladékkezelő központ területe az M7-es autópálya közelében, Pusztazámor község közigazgatási határán belül található. A környező települések: Pusztazámor, Sóskút, Tárnok, Gyúró és Tordas a lerakótól viszonylag távol, 3-5 kilométerre helyezkednek el. A hulladékszállító járművek az M7-es autópályáról közelítik meg a létesítményt, így nem érintik a lakott területeket.

A hulladékkezelő központ egy 91 hektáros területen helyezkedik el, feltöltése öt ütemben történik majd, amelyből az első átmeneti rekultivációval rendelkezik, a második ütemet pedig 2013-ban kezdték művelésbe vonni.  A hulladékkezelő központ teljeskörű műszaki védelemmel rendelkezik.  Környezetvédelmi ellenőrzését 19 db talajvíz-figyelőkút, valamint 4 db felszíni vízmintavételi, 5 db zaj-rezgésvédelmi, 5 db talajvédelmi és 4 db levegőminőség-ellenőrző mérőpont biztosítja.

A hulladékkezelő központ fogadja és ártalmatlanítja Budapest szilárd települési hulladékának mintegy 35%-át, valamint a lerakót övező térség Pest megyéhez tartozó több településének hulladékát, és emellett – közszolgáltatás keretében, illetve egyedi megrendelésekre – hulladékgyűjtést, -szállítást végez a lerakót övező településeken. A hulladékkezelő központban működik egy, a lakosság által szelektíven gyűjtött és hasznosítható hulladékok, valamint egyes, a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését biztosító hulladékudvar. 2005-ben helyezték üzembe a szelektíven gyűjtött zöldhulladékok hasznosítását végző, 2013-ban 30 000 t/év kapacitásra bővített komposztálótelepet. Az itt előállított komposztot a lerakó folyamatos rekultivációjánál (az emberi beavatkozás miatt elpusztult természeti környezet különösen növényzettudatos, talajjavítással, ültetéssel történő helyreállításánál) használják fel, valamint 2014-től forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, komposzttermékként értékesítik, termésnövelő, talajjavító és biomassza anyagként. A beérkezett hulladékok azonosítást, ellenőrzést, mérlegelést és számítógépes regisztrálást követően kerülnek a hulladéklerakó térre. A hulladéklerakó felületének takarása a bővítési területről folyamatosan fejtett és a lerakóra szállított földdel, valamint a Hulladékhasznosító Műben keletkező égetőművi salakkal történik. Az Európai Unió legszigorúbb környezetvédelmi előírásainak megfelelően a hulladékkezelő központban működő hulladéklerakót folyamatosan rekultiválják, előírt talajrétegekkel fedik be és növényzetet telepítenek rá, hogy a tájba illő esztétikus látványt teremtsenek.

A környezeti hatások csökkentése érdekében, a II. ütemű beruházás keretein belül, fordított ozmózis elvén működő csurgalékvíz-tisztító berendezést helyeztek működésbe, amely naponta 100 m3 szennyezett vízből 90 m3 tiszta, környezetbe, befogadóba (Kerekdombi-árok) engedhető vizet állít elő.

A 2015. évi beruházás keretein belül megvalósult az - ártalmatlanított hulladéktestben képződő - depóniagáz (metán)-hasznosítási rendszerének kiépítése, kiserőmű létesítésével, két db 1,1 MW villamos teljesítményű gázmotorral.

Társaságunk elkötelezett a környezet védelme mellett. A Pusztazámori Regionális Hulladékkelező Központ fejlesztése, bővítése a fenntartható fejlődés elvének szem előtt tartásával történik. A vállalat célja az, hogy a hulladéklerakó sok éven keresztül gondoskodjon a Budapesten és környékén keletkező hulladék ártalmatlanításáról.

Elérési útvonal 

A hulladéklerakó a környező településektől (Pusztazámor, Sóskút, Tárnok, Tordas, Gyúró) viszonylag távol, 3-5 kilométerre, egy infrastruktúra nélküli 90 hektáros mezőgazdasági területen található. A fővárostól körülbelül 25 km-re fekvő terület Budapest irányából az M7- es autópályán közelíthető meg.

Koordináták: 47°22’39”N 18°47’53”E

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY »