126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Impresszum

A honlap fenntartója: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042582
Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 10941362-2-44

Levélcím: 1509 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 06 1 459 6700
Fax: 06 1 210 0572
E-mail: info@budapestikozmuvek.hu

Honlappal kapcsolatos információ:
Szerkeszti: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerver üzemeltetés: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság