126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Számlakép (Közérdekű adat)

Budapest

 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlaminta az FKF Nonprofit Zrt. által számlázott ügyfelek részére
Számlamagyarázat az FKF Nonprofit Zrt. által számlázott számlalevelekhez
Számlamagyarázat az FKF Nonprofit Zrt. által számlázott számlalevelekhez
Számlamagyarázat a Díjbeszedő Holding Zrt. által számlázott számlalevelekhez


Agglomeráció

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlaminta az AHK Nonprofit Kft. által számlázott ügyfelek részére
Számlamagyarázat az AHK Nonprofit Kft. által számlázott számlalevelekhez
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlaminta a DÍjbeszedő Holding Zrt. által számlázott ügyfelek részére
Számlamagyarázat a Díjbeszedő Holding Zrt. által számlázott számlalevelekhez

A 2017. évtől a vonatkozó jogszabályok értelmében országosan egységes, negyedéves számlázási ciklust alkalmazunk. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 10.§. (2) bek. értelmében „a közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel.

https://nhkv.hu/szamlazas/