126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Budaörs


Tisztelt Budaörsi Ügyfeleink!
A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) nevében, Budaörs új hulladékgazdálkodási közszolgáltatójaként köszöntjük Önöket! Budaörs Város Önkormányzatának döntése értelmében 2022. január elsejétől a BKM FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója veszi át településükön ezen feladatok ellátását az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-től (ÉTH). A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet a BTG Nonprofit Kft.-vel való együttműködés keretében látjuk el.
Az első tartályürítés napja, amelyet Társaságunk végez településükön: 2022. január 3. 
Kérjük, hogy tartályaikat, illetve többlethulladékos zsákjaikat - az Önkormányzat rendeletével összhangban - az eddig megszokott ürítési napokat megelőző estétől másnap reggel 5 óráig, lakótelepi övezetekben reggel 6 óráig szíveskedjenek az ürítéshez kikészíteni a fenti időponttól kezdődően! Az adott évi szállítási napokat tartalmazó hulladéknaptárat Társaságunk honlapján tekinthetik meg: www.fkf.hu/hulladeknaptar-budaors.
Tisztelt Budaörsi Ügyfeleink!

2022. január 3-án az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió megkezdte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátását Budaörsön. Tapasztalataink, valamint az ügyfeleinktől érkezett visszajelzések alapján folyamatosan dolgozunk a hatékonyság növelésén. Köszönjük a visszajelzéseket, amelyek nélkülözhetetlenek számunkra a szolgáltatások fejlesztéséhez és kérjük szíves együttműködésüket és segítségüket az alábbiak szerint:

Tartályok, hulladékos zsákok kikészítése
  • a megfelelő időben: Kérjük, hogy tartályaikat, illetve hulladékos zsákjaikat az ürítési napot megelőző este 8 órától másnap reggel 5 óráig, lakótelepi övezetekben reggel 6 óráig szíveskedjenek az ürítéshez kikészíteni, mert járataink már a kora reggeli órákban megkezdik a hulladékok begyűjtését. 
  • a megfelelő helyre: Kérjük, hogy a tartályokat, zsákokat a fogyasztási cím előtti járdára, közútra vagy az ingatlan közútcsatlakozása mellé oly módon, hogy a gyalogos és közút forgalmat ne akadályozza és a közterületen kárt ne okozzon, valamint a hulladékgyűjtő célgéppel nem vagy nehezen megközelíthető területek esetében a legközelebbi gyűjtőpontra legyenek kedvesek kikészíteni, annak érdekében, hogy munkatársaink zavartalanul tudják elvégezni a tartályok ürítését.
  • megfelelő módon: Kérjük, hogy munkatársaink egészségének megóvása érdekében a kommunális (háztartásban keletkező) hulladékot, különösen a szálló port, valamint a potenciálisan fertőzésveszélyes anyagokat tartalmazó (pl.: használt papír zsebkendő és egyéb egészségügyi termékek) hulladékot lezárt csomagolásban tegyék a hulladékgyűjtőbe!
Sérült tartályok cseréje:
  • megfelelő állapotú tartály: Kérjük, hogy az elöregedett, sérült (pl. repedt, törött fülű), ürítésre alkalmatlan tartályokat cseréljék le a kiskereskedelmi forgalomban kapható, BKM Nonprofit Zrt. által előírt szabványnak megfelelő (szabványszám helyesen: EN 840-1, az EN 840 nem megfelelő!) és gépi ürítésre alkalmas 60, 80, 110, 120, 240, 1100 literes űrméretű gyűjtőedényekre. Munkatársaink az ürítés alkalmával helyszínen hagyott értesítő formájában jelzik, ha a tartály cserére szorul. Új edény vásárlása előtt ügyfélszolgálatunkon kérhetnek segítséget a megfelelő edény kiválasztásához. 
Ha az 5 évnél nem régebben beszerzett tartály Társaságunk által végzett munkafolyamat (ürítés, vagy mozgatás) következtében sérül meg, úgy Társaságunk annak javításáról, vagy új edény biztosításáról gondoskodik - az önkormányzati rendeletnek megfelelően. A nem Társaságunk által végzett munkavégzés közben megsérült tartályok esetében, valamint, ha egy 5 évnél régebben beszerzett tartály válik ürítésre alkalmatlanná (bármely okból kifolyólag), úgy annak javítása, vagy cseréje a közszolgáltatásra szerződött ügyfél kötelezettsége. A megtekinteni kívánt információkért válasszon az alábbi menüpontokból!LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK - BUDAÖRS
A karácsonyfák begyűjtése Budaörsről
Budaörs új közszolgáltatója az FKF - lakossági tájékoztató 
Budaörsön az FKF látja el január 1-től a hulladékszállítást - közlemény
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Budaörs Város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Hulladékszállítási díjak 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés - Budaörs