126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Környezetvédelmi oktatóprogram


A BKM Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divíziója a budapesti köztisztaság és hulladékgazdálkodás felelőseként kiemelt jelentőséget tulajdonít világunk, környezetünk tisztántartásának, természeti értékeink megőrzésének. Felismerte, hogy a környezettudatos és a társadalomért felelős szemléletmód kialakítását minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni.

Az FKF 2010 óta minden tanévben meghirdeti Környezetvédelmi Oktatóprogramját, amelynek keretében - előre egyeztetett módon - nevelési-oktatási intézmények diákjai számára tartanak tanórákat, foglalkozásokat, előadásokat. A program pedagógiai módszerek alapján, kidolgozott óravázlatokkal, az életkori sajátosságok figyelembevételével és interaktívan zajlik.

Témáinkból: a hulladékpiramis/hulladékhierarchia lépcsőfokai (lerakás-égetés-újrahasznosítás-újrahasználat-megelőzés), körforgásos hulladékgazdálkodás, komposztálás, globális környezeti válságok és lehetséges megoldásaik, a pandémia hatása világunkra stb.


Az edukációs-szemléletformáló tevékenységet minden budapesti nevelési-oktatási intézmény térítésmentesen igényelheti.

A Társaság Edukációs és CSR Csoportjának munkatársai a gyerekek, diákok megszokott környezetében, csoportszobai, tantermi vagy az intézmény erre kijelölt helyszínein játékos feladatokkal, szemléltetőeszközökkel, vizuális megjelenítéssel (kisfilmek, képek stb.) végzik szemléletformáló tevékenységüket. A szemléltetőeszközöket, tanítási segédanyagokat a Társaság biztosítja.

Egy foglalkozás időtartama az adott intézmény házirendjéhez illeszkedik, tehát iskolai keretek között 45 percet vesz igénybe, az óvodákban pedig maximum 30 percesek.

Az Oktatóprogram kidolgozásakor azok a diákok is kiemelt figyelmet kaptak, akik külön foglalkozást, más tanítási módszereket igényelnek. Ennek köszönhetően a Csoport munkatársai azoknak a megkereséseknek is eleget tudnak tenni, amelyek olyan iskolákból érkeznek, ahol speciális oktatásra van szükség, ahol speciális nevelési igényű (SNI) gyerekeket, illetve tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint mozgáskorlátozott diákokat tanítanak. Gyakran járnak egységes gyógypedagógiai módszertani intézetekbe (EGYMI) is.


A 2020/21-es tanév óta az Oktatóprogram digitálisan is elérhető, tehát edukációs kollégáink online is megtartják az előre egyeztetett oktatást.

A nevelési-oktatási intézményeknek - a tanítás igénylésén túl - lehetősége van megtekintenie a kiemelt üzemeket, létesítményeket (a Fővárosi Hulladékhasznosító Művet, a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központot, hulladékudvarokat), amihez szintén előzetes egyeztetés szükséges. Ezenkívül a két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (SZÚK) is lehetőséget biztosít a tanítási órák megtartására, és ezeken a helyszíneken egyéb színes programok is várják a gyerek- és diákcsoportokat.

Az Oktatóprogramot felnőttek (pedagógusközösségek, vállalatok munkatársai, közös képviselők stb.) is igényelhetik, számukra a program szintén térítésmentes.

Elérhetőségeink:

Mobil: +36 30 554 6209