125 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Környezetvédelmi oktatóprogram


A FKF Nonprofit Zrt. a budapesti köztisztaság és hulladékgazdálkodás elsőszámú felelőseként kiemelt jelentőséget tulajdonít világunk, környezetünk tisztántartásának, természeti értékeink megőrzésének. Felismerte, hogy a környezettudatos gondolkodásmód kialakítását, a társadalomért felelős szemléletmód formálását minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni. Társaságunk évekkel ezelőtt elindította Környezetvédelmi Oktatóprogramját, melynek keretében óvodák, általános iskolák, valamint középfokú oktatási intézmények diákjai interaktív foglalkozások által ismerkedhetnek meg az FKF tevékenységeivel, a hulladékpiramis "lépcsőfokaival", a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, az újrahasznosítás és újrahasználat nyújtotta lehetőségekkel, a globális környezeti problémákkal és lehetséges megoldásaikkal.

Az oktatói szolgáltatást bármely budapesti nevelési-oktatási intézmény ingyenesen igényelheti. 

A Társaság Edukációs Csoportjának munkatársai a gyerekek megszokott környezetében, csoportszobai, tantermi, illetve az intézmény erre kijelölt helyszínein, az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos feladatokkal, szemléltetőeszközökkel, vizuális megjelenítéssel (kisfilmek, képek, stb.) igyekeznek emlékezetessé és érdekessé tenni a foglalkozásokat. A szemléltetőeszközöket, tanítási segédanyagokat a Társaság biztosítja.

Egy foglalkozás időtartama az adott intézmény házirendjéhez illeszkedik, tehát iskolai keretek között 45 percet vesz igénybe, az óvodákban pedig maximum 30 percesek.

Az Oktatóprogram kidolgozásakor azok a diákok is kiemelt figyelmet kaptak, akik külön foglalkozást, más tanítási módszereket igényelnek. Ennek köszönhetően a Csoport munkatársai azoknak a megkereséseknek is eleget tudnak tenni, amelyek olyan iskolákból érkeznek, ahol speciális oktatásra van szükség, ahol speciális nevelési igényű (SNI) gyerekeket, illetve tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint mozgáskorlátozott diákokat tanítanak. Gyakran járnak egységes gyógypedagógiai módszertani intézetekbe (EGYMI) is.

A nevelési-oktatási intézményeknek - a tanítás igénybevételén túl - lehetősége van megtekintenie a kiemelt üzemeket, létesítményeket (a Fővárosi Hulladékhasznosító Művet, a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központot, hulladékudvarokat), amihez szintén előzetes egyeztetés szükséges. Ezen kívül a két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (SZÚK) is lehetőséget biztosít a tanítási órák megtartására, valamint ezeken a helyszíneken egyéb színes programok is várják a gyerek- és diákcsoportokat.

A tanítás mellett az Edukációs Csoport gyakran kap meghívásokat oktatással és neveléssel kapcsolatos rendezvényekre, tematikus iskolai napokra, valamint a fenntartható fejlődés jegyében megrendezett tanulmányi versenyek zsűrizési feladatainak ellátására is. A Társaság évről évre meghirdeti saját Gyermekrajz- valamint Szépírói pályázatát is, amelyre egy előre megadott tematika mentén készíthetik el a gyermekek saját alkotásaikat.

Elérhetőségeink:
E-mail: edukacio@fkf.hu
Tel.: +36 1 459 6719

Mobil: +36 30 480 3579