126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság általános jogutódja 2021. szeptember 1-től a  BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
134/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozat szerinti közzététel