126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

FŐVÁROSI LAKÁSREZSI-TÁMOGATÁS


ÉVENTE 48 000 FORINTTAL CSÖKKENTI A REZSISZÁMLÁKAT!

A víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatás havi 2000 Ft-tal csökkenti a fizetendő rezsi összegét. Az igénylőlapok a Főpolgármesteri Hivatal és a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodáin vehetők fel, és adhatók le.

A támogatásra – többek között – azok a háztartások jogosultak, amelyekben valaki kerületi lakásfenntartási támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ápolási díjban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, álláskeresési járadékban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy közfoglalkoztatott, az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, de ellátásban nem részesülő munkanélküli, vagy védendő fogyasztó.

Egy háztartás egy időben vagy a távhődíj-támogatást, vagy a víz-, csatorna- és szemétszállítási díjtámogatást veheti igénybe.

Részletes információk: veledvan.budapest.hu, halozatalapitvany.hu; budapest.hu/lakasrezsi-tamogatas