126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE (MEGRENDELÉSE) ÚJ CÍMEN

Az ügyintézéshez letölthető nyomtatvány csatolása is szükséges:

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE 

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevétele (megrendelése) új címen

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevétele (megrendelése) új címen

 

A szolgáltatás igénybevételét igazoló dokumentumok:

Adásvétel

 • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
 • VAGY Tulajdonjog fenntartásos, vagy tulajdonjog függőben tartásos adásvételi szerződés esetén – melyben a vételár teljes megfizetéséig az eladó fenntartja a tulajdonjogát – Adásvételi szerződés ÉS birtokbaadási jegyzőkönyv
 • VAGY Adásvételi szerződés, mely egyben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról

Bérleti / használati jogviszony

 • 15 napnál nem régebbi Együttes kérelem* ÉS Bérleti szerződés (mindkét fél által aláírt)
 • Bérleti szerződés mindkét fél által aláírt felmondása  (bérleti jogviszony megszűnés esetén)
 • VAGY jegyzői végzés a tevékenység megszűnéséről

*Együttes kérelem:

Honlapról letölthető nyomtatvány, melyben tulajdonos/lízingbe adó és bérlő/használó/lízingbe vevő együttesen kérik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása a fent megjelölt ingatlanhasználó részére történjen a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezességvállalás mellett.

Társasház esetében 

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat a Társasház bejegyzéséről ÉS
 • a Társasházi alapító okirat másolata (földhivatali érkeztető bélyegzővel ellátva) ÉS
 • a képviselő megválasztásáról/kijelöléséről szóló társasházi/lakásszövetkezeti közgyűlés jegyzőkönyv

A közterület-használati hozzájárulás jogosultjától (pl. fenyőfa árus, pavilonos, street food):

 • egyéni vállalkozói vagy őstermelői igazolás
 • közterület-használati jogosultság a kerületileg illetékes önkormányzattól