126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE

Az ügyintézéshez letölthető nyomtatvány csatolása is szükséges:

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE 

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás megszüntetése

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás megszüntetése

 

A szolgáltatás megszüntetését igazoló dokumentumok:

 

Adásvétel

 • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
 • VAGY Tulajdonjog fenntartásos, vagy tulajdonjog függőben tartásos adásvételi szerződés esetén – melyben a vételár teljes megfizetéséig az eladó fenntartja a tulajdonjogát – Adásvételi szerződés ÉS birtokbaadási jegyzőkönyv
 • VAGY Adásvételi szerződés, mely egyben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról

Bérleti / használati jogviszony

 • Bérleti szerződés mindkét fél által aláírt felmondása
 • VAGY jegyzői végzés a tevékenység megszűnéséről

Lízing

 • Lízingszerződés ÉS
 • 15 napnál nem régebbi Együttes kérelem*
 • *Együttes kérelem:
 • Honlapról letölthető nyomtatvány, melyben tulajdonos/lízingbe adó és bérlő/használó/lízingbe vevő együttesen kérik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása a fent megjelölt ingatlanhasználó részére történjen a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezességvállalás mellett.

Ajándékozás

 • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
 • VAGY Ajándékozási szerződés

Árverés

 • Árverési jegyzőkönyv ÉS 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap

 

Öröklés/  Elhalálozás

 • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
 • VAGY Jogerős hagyatékátadó végzés
 • ÉS Halotti anyakönyvi kivonat

Egyéb

 • Egyéb tulajdonjogot igazoló bírósági, cégbírósági, hatósági határozat
 • Jegyzői végzés a tevékenység megszűnéséről