126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÚJRAINDÍTÁSA

Az ügyintézéshez letölthető nyomtatvány csatolása is szükséges:

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE 

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás újraindítása

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás újraindítása

Korábban megszüntetésre került szolgáltatás újraindítása esetében a szolgáltatás újraindítását igazoló dokumentumok:

Adásvétel

  • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
  • VAGY Tulajdonjog fenntartásos, vagy tulajdonjog függőben tartásos adásvételi szerződés esetén – melyben a vételár teljes megfizetéséig az eladó fenntartja a tulajdonjogát – Adásvételi szerződés ÉS birtokbaadási jegyzőkönyv
  • VAGY Adásvételi szerződés, mely egyben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról

Bérleti / használati jogviszony

  • 15 napnál nem régebbi Együttes kérelem letölthető nyomtatvány* ÉS Bérleti szerződés (mindkét fél által aláírt)

*Együttes kérelem:

Honlapról letölthető nyomtatvány, melyben tulajdonos/lízingbe adó és bérlő/használó/lízingbe vevő együttesen kérik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása a fent megjelölt ingatlanhasználó részére történjen a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezességvállalás mellett.