126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

INGATLANHASZNÁLÓ ADATAIBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Az ügyintézéshez letölthető nyomtatvány csatolása is szükséges:

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Ingatlanhasználó adataiban történt változás bejelentése

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Ingatlanhasználó adataiban történt változás bejelentése

Az adatváltozást igazoló dokumentumok:

  • Névváltoztatást igazoló okirat  
  • Felhasználási címpontosítást igazoló önkormányzati címigazolás  
  • 30 napnál nem régebbi Cégkivonat (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)
  • Aláírási címpéldány (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)