126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság általános jogutódja 2021. szeptember 1-től a  BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

I.1. A közfeladatot ellátó szerv  hivatalos neve,  székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, központi elektronikus levélcíme,  honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Frissítve: 2018.09.03. 

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai - SZMSZ  Frissítve: 2020.05.01.  

    I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti  egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és  telefaxszáma,             elektronikus levélcíme) Frissítve: 2021. 05.10.
    I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási          rend Frissítve: 2021.05.13.
    I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Frissítve: 2020. 10. 01.

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I.8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai - A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.

I.9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye - A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.

I.10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I.11.  A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Frissítve: 2018. 02. 17.


Archívum