125 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Téli munka

Az FKF Nonprofit Zrt. egyik legfontosabb, szezonális feladata a főváros fő- és tömegközlekedési útvonalainak, valamint a lakosság ellátásában kiemelt létesítményekhez, egészségügyi központokhoz, élelmiszer elosztókhoz vezető utak síkosság-mentesítése és hóeltakarítása. Társaságunk e feladatának először a mintegy 1200 km-es főútvonal-hálózaton, 84 db úgynevezett fővonali járatban tesz eleget, a többi, szilárd burkolatú közút területi járatokban történő megtisztítására ezt követően kerül sor.

Téli munkarend:
Társaságunk november 15-től március 15-ig téli munkarendben dolgozik, ez idő alatt állandó vezetői szintű ügyeleti rendszert működtet.

A gépi síkosság-mentesítést és hóeltakarítást fontossági sorrendben, az alábbiak szerint végezzük:

  • hidak,
  • felüljárók,
  • a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető út, a sugárirányú autópályák és az országos főközlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai,
  • buszvonalak hegyvidéki szakaszai,
  • busz- és fő közlekedési útvonalak,
  • fővonali járatokhoz kapcsolódó lakossági ellátásokat biztosító főbb intézményekhez (sütőipari üzemek, élelmiszerellátó központok, vásárcsarnokok, kórházak, közintézmények) vezető útvonalak,
  • mellékutak.

Kézi síkosság-mentesítés és hóeltakarítás:
Az FKF Nonprofit Zrt. a területi igények és az időjárási körülmények figyelembevételével meghatározott számú hómunkás foglalkoztatásával végzi a közszolgáltatás keretein belül a gyalogátkelőhelyek környezetének, valamint az ingatlanhoz nem köthető közjárdák téli takarítását.
Az ingatlan előtti járda, a járda és az úttest közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, így téli időszakban annak síkosság-mentesítéséről, hóeltakarításáról az ingatlan tulajdonosának, bérlőjének, használójának kell gondoskodni. 

Környezetvédelem:
Az FKF Nonprofit Zrt. a téli munkavégzés során is kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, különös tekintettel a kiszórható síkosság-mentesítő anyag mennyiségére vonatkozó szigorú környezetvédelmi előírásokra. Célgép-beszerzéseink során évtizedek óta elsődleges szempont a kiszórt hintőanyag mennyiségének szabályozhatósága, és a nedvesített szórási technológia elterjesztése.


TÉLI MUNKÁKKAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉS
Síkosságmentesítéssel kapcsolatos észrevételét, illetve igényét itt teheti meg. Kérjük, bejelentése során vegye figyelembe, hogy a magáningatlanhoz (lakóház, társasház) kapcsolható járda síkosságmentesítése az ingatlan tulajdonosának/kezelőjének/használójának a feladata.