126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Téli munka


A BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divíziójának egyik legfontosabb – november 15-től március 15-ig tartó - szezonális feladata a főváros fő- és tömegközlekedési útvonalainak, valamint a lakosság ellátásában kiemelt létesítményekhez, úgymint egészségügyi központokhoz, élelmiszer elosztókhoz vezető utak síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása.

Az FKF Köztisztasági Divízió Budapest több mint 5000 kilométer hosszúságú szilárdburkolatú úthálózatának takarítását jogszabályban1 meghatározott, szigorú prioritási sorrendben végzi. Ennek megfelelően első ütemben az 1200 km hosszúságú fő- és közösségi közlekedési útvonal-hálózat síkosságmentesítése és a hó eltakarítása történik, amely során elsőbbséget élveznek:

  • a hidak, felüljárók,
  • a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út,
  • a Budaörsi út (M1, M7), M3-as, M5-ös autópályák,
  • a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai,
  • az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai,
  • egyéb autóbusz- és közösségi közlekedési útvonalak,
  • a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak.

A mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Kézi síkosság-mentesítés és hóeltakarítás:

A BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divíziója a területi igények és az időjárási körülmények figyelembevételével meghatározott számú hómunkás foglalkoztatásával végzi a közszolgáltatás keretein belül a gyalogátkelőhelyek környezetének, valamint az ingatlanhoz nem köthető közjárdák téli takarítását.

A fővárosban a síkosságmentesítés és hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, lakóház esetében a lakóközösség köteles gondoskodni az épület előtti járdaszakasz takarításáról. Továbbá a közösségi közlekedési eszközök üzemeltetőit és a kerületi önkormányzatokat is jelentős kötelezettség illeti a maguk területén.2

Környezetvédelem:

Társaságunk a téli munkavégzés során is kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, különös tekintettel a kiszórható síkosság-mentesítő anyag mennyiségére vonatkozó szigorú környezetvédelmi előírásokra. Célgép-beszerzéseink során évtizedek óta elsődleges szempont a kiszórt hintőanyag mennyiségének szabályozhatósága, és a nedvesített szórási technológia elterjesztése.

____________________

[1] 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet

2 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet


TÉLI MUNKÁKKAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉS
Síkosságmentesítéssel kapcsolatos észrevételét, illetve igényét itt teheti meg. Kérjük, bejelentése során vegye figyelembe, hogy a magáningatlanhoz (lakóház, társasház) kapcsolható járda síkosságmentesítése az ingatlan tulajdonosának/kezelőjének/használójának a feladata.