126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Napi és éves korlátozással érintett hulladékok - leadható mennyiségek

A hulladékudvarok szolgáltatásait díjmentesen csak budapesti lakosok vehetik igénybe a meghatározott mennyiségi korlátig. Gazdasági társaságokat nem áll módunkban fogadni.

HULLADÉKUDVAROK - NAPI ÉS ÉVES MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT HULLADÉKOK 

Anyagfajta

HAK kód
(EWC)

Részletes megnevezés

Hulladékmennyiségek

Napi egyszeri alkalommal (kg)

Naptári évben összesen (kg)

festékek, ragasztók

20 01 27*

szerves oldószeres festékek, lakkok

30

180

20 01 28

vízbázisú festékek, lakkok

30

180

fáradt olajok

13 02 05*

használt motorolajok

15

90

műanyagok

15 01 02

étolajos göngyöleg

3

18

csomagolási hungarocell

3

42

veszélyes anyaggal szennyezett csomagolások

15 01 10*

olajos, festékes göngyölegek


10


60

építési-bontási törmelék
17 01 07
építési-bontási törmelék
150
500
lomhulladék
20 03 07
nagydarabos lomhulladék
150
1200
személygépkocsi gumiabroncs
16 01 03
elhasznált autó gumiabroncsok
50
(4 db)
150

A többi leadható hulladék átlagos normál életvitel kapcsán keletkező lakossági mennyiségben beszállítható.