124 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Nyílt Nap a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben

Május 11-én megnyitja kapuit a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű

Érdekel, hogy hova kerül a kukásautók által begyűjtött hulladék egy része? Hogyan lesz a hulladékból elektromos áram és távhő?

Látogass el 2019. május 11-én, szombaton hazánk egyetlen települési szilárdhulladék-égetőjébe, a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe!

A Nyílt Nap alkalmával szakértő kollégák vezetésével testközelből figyelheted, hogyan koordináljuk a beérkező, hulladékkal teli kukásautók beállását, hogyan kerül a hulladék a szállítójárművekből a bunkertérbe, a hatalmas markoló karok hogyan emelik a kazánokhoz, és végül hogyan alakítják hasznos energiává a háztartásunkban keletkezett hulladékot.

A nap folyamán ellátogathatsz a Köztisztasági Múzeumba is, ahol megismerheti az FKF Nonprofit Zrt. elődjének, a Köztisztasági Hivatalnak a történetét, megtekintheted a különböző korok hulladékgyűjtő edényeit vagy a századelőn használt lóvontatású locsoló kocsit.


IDŐPONT: 2019. május 11. (szombat), 9:00-15:00

HELYSZÍN:  1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.

REGISZTRÁCIÓ: 

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű megtekintése elő-regisztrációhoz kötött.

Részvételi szándékodat a nyiltnap@fkf.hu e-mail-címen jelezd! Az elő-regisztráció során kérjük, jelöld meg a preferált időpontot 

(9:00 BETELT, 9:30 BETELT, 10:00 BETELT, 10:30 BETELT, 11:00 BETELT, 11:30 BETELT, 12:00 BETELT, 12:30 BETELT, 13:00 BETELT

13:30 BETELT, 14:00 BETELT,) és a résztvevők pontos létszámát is.

A csoportok reggel 9 órától félóránként indulnak; az utolsó csoport 14:00-kor indul. 

A maximális csoportlétszám 30 fő.

A látogatói helyek limitáltak, ezért kérjük, regisztrálj mielőbb!


Tájékoztatás kép- és videofelvételekkel, valamint a regisztrációval kapcsolatos adatkezelésről

Az üzemi terület bejárásához kényelmes viselet, lapos talpú cipő/sportcipő javasolt.

MEGKÖZELÍTÉS:

 • 125-ös busszal a Bosnyák térről
 • autóval (parkolási lehetőség biztosított)

TÁJÉKOZTATÓ:

Csak előzetes regisztráció alapján történik csoportvezetés.

A létesítmény területén 5-10 év közötti gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. 5 éven aluli gyermekek az üzemi területet nem látogathatják.

A speciális igénnyel rendelkezők esetén (mozgáskorlátozottak, szellemi fogyatékosok) az előzetes regisztráció kiemelten fontos. Ezen csoportok számára bejelentkezésük alapján a Hulladékhasznosító Mű biztosítja a megfelelő kíséretet.

Az üzemi területen kép és hangfelvétel készítése tilos.

BIZTONSÁGI ÉS TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ LÁTOGATÓK RÉSZÉRE:

A látogatók kötelesek betartani az alábbiakban összefoglalt magatartási szabályokat, biztonsági előírásokat és helyi rendelkezéseket:

 • A telephelyekre látogató vendégek kötelesek betartani a látogatókat fogadó személy utasításait.
 • Tilos mindennemű rendbontás, fegyelmezetlen magatartás, alkoholtartalmú italok fogyasztása.
 • Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.
 • Tilos a munkatársak bármilyen módon történő zavarása, a figyelem munkától való elvonása, veszélyhelyzet okozása.
 • Amennyiben a látogató a tilalmakat megsérti, látogatókat fogadó személy vagy a látogatott telephely illetékes vezetője jogosult a rendbontót a telephelyről kiutasítani.
 • Tilos letérni látogatókat fogadó személy által kijelölt útvonalról.
 • A Hulladékhasznosító Művet 10-18 év közötti diákcsoportok csak 2 felelős felnőtt kíséretében látogathatják.
 • A Hulladékhasznosító Műben a leeső tárgyak veszélye miatt az üzem területére belépő valamennyi látogató számára a védősisak használata kötelező.
 • A járófelületek kialakításából adódó botlásveszély miatt a látogatók számára a tűsarkú cipő viselése balesetveszélyes, ezért annak viselése nem ajánlott!
 • Tilos az átjárókon és védőkorlátokon kihajolni, azokon átmászni.
 • Tilos a telephelyek technológiai és egyéb rendszerébe bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás.
 • Az előírás megszegője tevékenységével saját és mások testi épségét veszélyeztetheti, illetve a vállalat számára súlyos anyagi kárt okozhat, amiért eljárás kezdeményezhető.
 • Vészhelyzet esetén a látogatókat fogadó személy utasításait kötelesek betartani!
 • A telephelyek területén a menekülési utak, vészkijáratok, irányfényekkel és biztonsági jelzésekkel és kiegészítő táblákkal vannak jelölve.
 • A létesítmények, helyiségek tűzvédelmi vonatkozású figyelmeztető és tiltó rendelkezéseit tartalmazó előírások /dohányzás, nyílt láng használata, robbanásveszély, stb./ betartása kötelező.
 • A tűzcsapokat, azok szerelvényeit megbontani tilos.
 • A tüzet észlelő látogató a tűz észrevételekor köteles azonnal a látogatást vezető munkatársunkat értesíteni.

Fentiek be nem tartásából adódó balesetekért az FKF Nonprofit Zrt. felelősséget nem vállal.