126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Társasház szétválása esetén

Az ügyintézéshez letölthető nyomtatvány csatolása is szükséges:

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE 

Kiválás társasházból (önálló költségviselőként)

A szolgáltatás igénybevételét igazoló dokumentumok:

  • Közgyűlési Határozat, amely tartalmazza a társasházi közösségbe tartozó valamennyi tulajdonos döntését
  • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység társasházi közösségi előfizetőként való igénybevételének megszüntetéséről ÉS
  • a tulajdonosok, mint egyéni előfizetők kötelezettségvállalását, a hulladékgazdálkodási szolgáltatás egyéni előfizetőként történő igénybe vételéről ÉS
  • az egyéni előfizetők arra irányuló meghatalmazását a közös képviselő részére, hogy a közös képviselő jogosult az egyéni előfizetők által igénybe kívánt venni hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység bejelentésére

Adásvétel esetén továbbá

  • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
  • VAGY Tulajdonjog fenntartásos, vagy tulajdonjog függőben tartásos adásvételi szerződés esetén – melyben a vételár teljes megfizetéséig az eladó fenntartja a tulajdonjogát – Adásvételi szerződés ÉS birtokbaadási jegyzőkönyv
  • VAGY Adásvételi szerződés, mely egyben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról

Bérleti / használati jogviszony esetén továbbá

  • 15 napnál nem régebbi Együttes kérelem* ÉS Bérleti szerződés (mindkét fél által aláírt)

*Együttes kérelem:

 Honlapról letölthető nyomtatvány, melyben tulajdonos/lízingbe adó és bérlő/használó/lízingbe vevő együttesen kérik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása a fent megjelölt ingatlanhasználó részére történjen a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezességvállalás mellett