126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Telefonos ügyfélszolgálat - Budapest

TELEFON: +36  1 700 7000
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK NYITVATARTÁSI RENDJE: (2022. június 7-től)
hétfő-szerda: 8:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 20:00
péntek: 8:00 - 15:00


A Budapesti Közművek egységesíti telefonos ügyfélszolgálati hívószámait
 
Ügyfeleink hatékonyabb kiszolgálása és ügyfélszolgálataink összehangoltabb működése érdekében Társaságunk 2022. június 7-től - elnevezésükben is megújult - ügyfélszolgálati irodáiban új nyitvatartási rendet vezetett be. Az új nyitvatartási rend az alábbi linken érhető el: https://www.budapestikozmuvek.hu/ugyfelszolgalati-irodak-elerhetosegei-es-nyitvatartasuk 
 
Az egységesítés következő lépéseként racionalizáltuk az egyes divíziók (FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió, FKF Hulladékgazdálkodási Divízió, FKF Köztisztasági Divízió, FŐKERT Kertészeti Divízió, BTI Temetkezési Divízió, FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió) telefonos ügyfélszolgálatait, és kialakítottuk a BKM telefonos ügyfélszolgálatának egységes IVR-menürendszerét, ahonnan ügyfeleink könnyen kiválaszthatják a kívánt divíziós szolgáltatást.
 
2022. október 1-től telefonos ügyfélszolgálatunk minden, a Budapesti Közművek által nyújtott szolgáltatással (távhőszolgáltatás, hulladékgazdálkodás, köztisztaság, kertészet, temetkezés, kéményseprőipar) kapcsolatban egységesen az alábbi telefonszámon fogadja az érdeklődők hívásait:
+36 1 700 7000. 
 
A korábbi hívószámokon 2022. október 1-től ügyintézést már nem lehet kezdeményezni, az új egységes hívószám használatára automatikus hangüzenet hívja fel a figyelmet.   
 
       

A BKM telefonos ügyfélszolgálatának hívószáma 2022. október 1-től: +36 1 700 7000 

 


A BKM Nonprofit Zrt. telefonos ügyfélszolgálatának IVR-menürendszere

SZOLGÁLTATÁSAINKKAL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON FOGADJUK HÍVÁSÁT:

+36 1 700 7000

A GYORS ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN – HÍVÁSA ELŐTT – KÉRJÜK, KÉSZÍTSE ELŐ A SZÁMLÁJÁN SZEREPLŐ ÜGYFÉLAZONOSÍTÓJÁT!

TELEFONKÉSZÜLÉKE NYOMÓGOMBJAI SEGÍTSÉGÉVEL KÉRJÜK, VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SZOLGÁLTATÁST.

1. FŐTÁV Távhőszolgáltatás

9. Panaszkezelés

1. Műszaki és szolgáltatással kapcsolatos ügyek

1. Fűtés vagy melegvíz probléma

 2. Egyéb műszaki hiba

 3. Műszaki szolgáltatások megrendelése

4. Műszaki tájékoztatás

2. Számlázás és pénzügyek

1. Fogyasztóváltozás, adatváltozás

2. Számlázással kapcsolatos ügyintézés

3. Egyenlegegyeztetés

4. Automata tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről és a szolgáltatást érintő aktualitásokról


2. FKF Hulladékgazdálkodás és Köztisztaság

9. Panaszkezelés

1. Hulladékelszállítással kapcsolatos bejelentések

1. Kommunális hulladékkal kapcsolatos bejelentés

2. Szelektív hulladékkal kapcsolatos bejelentés

1. Lakossági szelektív hulladékkal kapcsolatos bejelentés

2. Intézményi és gazdálkodó szervezeti szelektív hulladékkal kapcsolatos bejelentés

3. Zöldhulladékkal kapcsolatos bejelentés    

4. Lomtalanítással kapcsolatos információk    

2. Hulladékudvarok, Szemléletformáló és Újrahasználati Központok

1. Tájékoztató a Szemléletformáló és Újrahasználati Központokról

2. Automata tájékoztatás az egyes kerületek hulladékudvarairól

3. Tartálymozgatás, tartálymosás

4. Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos információk

5. Ügyintézés Budapest agglomerációjában élő ügyfeleinknek

6. Ügyfélszolgálataink elérhetősége és nyitvatartása

3. FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari tevékenységek
4. FŐKERT Kertészeti tevékenységek
5. BTI Temetkezési szolgáltatások

9. Panaszkezelés

1. Általános tájékoztatás

2. Sírhely megváltással kapcsolatos tájékoztatás

3. Temetési ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás