126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Gyakori kérdések - Budaörsön - A háztartási vegyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatban

Változik- a hulladékszállítási díj 2022. január 1-től?

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatóváltozás a hulladékgazdálkodási díj mértékén és fizetési feltételein nem változtat, a számla továbbra is a megszokott módon fizetendő.

Mi a teendőm, ha a kukám sérült (repedt, hiányzik a füle, stb.) ? 

Ha sérült az edény az akadályozza az ürítést végző kollégáinkat a munkavégzésben, annak ürítése balesetveszélyes, ezért kérjük, hogy mielőbb cserélje le a sérült tartályt.

Mi a teendőm, ha a kukám kevés a hulladéktároláshoz?
Amennyiben nincs elég tartályunk, kérhetünk nagyobb vagy több tartályt az BTG ügyfélszolgálatán keresztül. Abban az esetben, ha csak alkalmanként keletkezik a háztartásban többlet települési szilárd hulladék, azoknak vásárolhatunk zsákokat az ügyfélszolgálati irodákban és viszonteladó partnereinknél. Az emblémás zsákokban kikészített települési szilárd hulladékot a tartály mellé helyezhetjük, ahonnan a szokásos járattal elszállítják.  

Mikor és hogy tehetjük ki a kukát az utcára?

A gyűjtőedény az ürítési napot megelőző nap este 20 órától helyezhető ki a gyűjtőjárat által biztonságosan megközelíthető helyre, vagy a járdára, vagy közútra vagy az ingatlan közútcsatlakozása mellé oly módon, hogy a gyalogos és a közúti forgalmat ne akadályozza és a közterületben kárt ne okozzon. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt begyűjtési napon reggel 5 óráig, lakótelepi övezetben reggel 6 óráig köteles kihelyezni. Az ezen időpont után történő kihelyezésből eredő ürítés elmaradás nem a Közszolgáltató felelőssége.

Változnak-e a kommunális hulladékgyűjtő-tartályok 2022. január 1-től?

Mind a kommunális, mind a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló, jelenleg meglévő tartályaik a jövőben is használhatók, azok cseréjére a szolgáltatóváltás miatt nem kerül sor.

Mit nem szabad a vegyes hulladékok gyűjtésére szolgáló kommunális (zöld színű) kukába dobni?

  • hasznosítható hulladékokat (papír, műanyag és fém)
  • a folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok (amelyek veszélyeztetik a gyűjtést végzők vagy mások testi épségét, életét)
  • építési és bontási hulladékok, lomok, valamint az elektromos és az elektronikai hulladékok
  • a kerti zöldhulladék-gyűjtéssel érintett területeken a kerti zöldhulladék is e tilalom alá esik.

Mit kell tennünk, ha a szemét beleragadt vagy belefagyott a kukába?

Ha nedves hulladékot helyezünk a kukákba, könnyen előfordulhat, hogy összetömörödik vagy belefagy. Ilyenkor a közszolgáltató nem képes a hulladék ürítésére, mert közegészségügyi okokból nem nyúlhatnak bele a tartályokba. A lakosság feladata újra üríthetővé és használhatóvá tenni az edényt. Nem kellemes feladat, ezért jobb, ha inkább megelőzzük a probléma kialakulását, és nem öntünk folyadékot a kukákba, nem préseljük össze benne a szemetet.

Csökkenthetem-e a tartályok mennyiségét, méretét?

Vegyes települési hulladék esetén a tartályok méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de minimum 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. Közös érdekünk, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, és ami keletkezik, azt anyagfajtánként szétválogassuk. Ezzel a szemléletváltással a szelektív hulladékgyűjtés a mindennapi életünk részévé válik, amely elősegíti többek között a vegyes települési hulladékgyűjtő tartályok darabszám csökkentésének lehetőségét. Az így feleslegessé váló tartályok lemondása a BTG ügyfélszolgálatán, a honlapon  hivatalosan közzétett ügyfélszolgálati elérhetőségein, személyesen vagy írásban kezdeményezhető.

Mi a teendőm, ha elköltözöm?

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység igénybevétele a hulladékról szóló törvény (Ht.) alapján kötelezően igénybe veendő szolgáltatás. Amennyiben adott címen az Ügyfél ingatlanhasználói minősége megszűnt úgy, a szolgáltatás adott ingatlanhasználóra megszüntethető.

Természetes és nem természetes személy esetén a szolgáltatás igénybevételére vagy megszüntetésére vonatkozó, megfelelően kitöltött formanyomtatvány benyújtható a Budapesti Közművek Ügyfélszolgálati elérhetőségein keresztül az ingatlanhasználói státusz létrejöttét vagy megszűnését igazoló dokumentum másolatának csatolásával együtt (Pl: adásvételi szerződés, vagy bérleti szerződés vagy annak megszűnése, továbbá halotti anyakönyvi kivonat és hagyatéki végzés, stb.).

Abban az esetben, ha társasházba költözünk, akkor először érdeklődnünk kell a közös képviselőnél, hogy a hulladékszállítás díját a közös költség tartalmazza-e. Amennyiben nem, úgy önálló ingatlanhasználóként kötelezetté válunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység igénybevételére, ezt a szolgáltató felé 15 napon belül be kell jelenteni. Ha családi házba vagy olyan kisebb társasházba költözünk, ahol a lakásoknak külön kukája van, a szolgáltatás igénybevételét 15 napon belül szintén be kell jelenteni, ahogyan azt is, ha a házat eladtuk, elköltözünk és így a szolgáltatást már a továbbiakban már nem szeretnénk igénybe venni, adott címen. Ugyanilyen bejelentési kötelezettség áll fenn akkor is, ha saját cégünk költözik másik címre, telephelyre.

Bővebb információ: Budaörs (fkf.hu), Ügyintézés és panaszkezelés (fkf.hu), Üzletszabályzatok (budapestikozmuvek.hu)

Hogyan szüneteltethetem a hulladékszállítási szolgáltatást? 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység egyhuzamban legfeljebb fél év időtartamra szüneteltethető azon az ingatlanon, amelynek használója azon legalább 60 napig nem tartózkodik, és emiatt ott hulladék nem keletkezik. Az Ügyfél köteles a szüneteltetés tényét nyilatkozattal alátámasztani, igazolni. Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a közszolgáltatási díjfizetés szüneteltetésére jogosult, ha: − az ingatlant 60 napot meghaladó időszakban nem lakja, − az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, bárminemű egyéb hasznosításra) nem használja, és − díjhátraléka nincs.

A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni az erre a célra szolgáló űrlapon. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt haladéktalanul köteles írásban bejelenteni.

A szüneteltetési ideje alatt az alapszolgáltatás részeként biztosított egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, zöldhulladék szállítás, elkülönített hulladék szállítás, komposztáló igénylése) nem vehetők igénybe.

Bővebb információt Üzletszabályzatunkban talál.