126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Ügyintézés és panaszkezelés - ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Ügy típusa

Lakossági ügyfelek

Gazdálkodó szervezetek

Megrendelés
 • Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat;
 • Társasház esetében az alapító okirat másolat, közgyűlési jegyzőkönyv;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az ingatlanhasználó/közös képviselő jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 • Cégkivonat, aláírási címpéldány másolat, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, vagy tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat, ez utóbbi esetben a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás a bérlő nevére kerüljön rögzítésre a rendszerben;  
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
Megszűnés, Felmondás
 • Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, bérleti szerződés felmondása, vagy halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés másolat, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el;
 •  Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 • Aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, vagy tulajdoni lap, vagy mindkét fél által aláírt bérleti szerződés felmondása, vagy jegyzői végzés a tevékenység megszűnéséről;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
Szüneteltetés
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 • Aláírási címpéldány másolat;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
Szolgáltatás újraindítása
 • Korábban megszüntetésre került szolgáltatás újraindítása esetében az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolata;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 • Korábban megszüntetésre került szolgáltatás újraindítása esetében az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, vagy tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolata, ez utóbbi esetben a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás a bérlő nevére kerüljön rögzítésre a rendszerben;
 • Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, vagy tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat, ez utóbbi esetben a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás a bérlő nevére kerüljön rögzítésre a rendszerben;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
Bérlő jelentkezése költségviselőként
 • Ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés másolat, valamint a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás a bérlő nevére kerüljön rögzítésre a rendszerben;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a bérlő jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 • Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés másolat, valamint a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás a bérlő nevére kerüljön rögzítésre a rendszerben;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
Tartály darabszám módosítás, ürítési gyakoriság módosítás, tartály típus csere
 • Társasházak esetén a közös képviselet járhat el, amennyiben még nyilvántartásunkban nem szerepel, szükséges a megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv másolat;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó/ közös képviselet jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 • Aláírási címpéldány másolat;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
Társasház szétválása esetén
 • Határozat másolat a szétválásról (közös képviselőtől), valamint a lakók nyilatkozata a hulladéktároló edények saját névre történő átírásáról.
 • Nem szükséges dokumentum.
Tartálycsere és tartályjavítás
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó/ közös képviselet jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.

 • Aláírási címpéldány másolat;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
Kártérítés/Tartálypótlás


 • Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 • Aláírási címpéldány másolat;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
Tartálymozgatás


 • Társasházak esetén a közös képviselet igényelheti, amennyiben még nyilvántartásunkban nem szerepel, szükséges a megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv másolat;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a közös képviselet jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 • Aláírási címpéldány másolat;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
Fogyasztóváltozás


 • Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat;
 • Társasház esetében az alapító okirat másolat, közgyűlési jegyzőkönyv;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az ingatlanhasználó/közös képviselő jár el;
 • Személyes ügyintézés esetén szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 • Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolat, vagy adásvételi szerződés, vagy bérleti szerződés, ez utóbbi esetben a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás a bérlő nevére kerüljön rögzítésre a rendszerben;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.
Közös képviselő változás


 • Az új közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv másolat;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a közös képviselő jár el.
 • Aláírási címpéldány másolat;
 • Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.
Levelezési cím változás
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el.


Díjkedvezmény
A 26/2013. (IV.18) Főv. Kgy. rendelet 24/A §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén folytatólagosan megmarad a 2013. május 1. előtt megigényelt és biztosított díjkedvezmény, az alábbiak szerint:
 • Lakcím változás esetén 15 napon belül a Kormányablaktól származó igazolás a bejelentett lakók számáról valamint a tulajdon jogot igazoló dokumentum másolata;
 • A kedvezményre jogosult elhalálozása esetén 30 napon belül halotti anyakönyvi kivonat, a Kormányablaktól származó igazolás a bejelentett lakók számáról és a tulajdon jogot igazoló dokumentum másolata.
Újonnan regisztrált kedvezmény biztosítására nincs lehetőség.
 • Nem igényelhető.
60 literes hulladékgyűjtő tartály igénylés
 • Kormányablaktól származó igazolás a bejelentett lakók számáról, (max. 1 fő esetében igényelhető);
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el.
 • Nem igényelhető.
80 literes hulladékgyűjtő tartály igénylés
 • Nyilatkozat a bejelentett lakók számáról (max. 2 fő esetében igényelhető, megfelelő a szabadszövegezésű nyilatkozat is);
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a nyilvántartásban rögzített fogyasztó jár el.
 • Nem igényelhető.