126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

FKF ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 
 


Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes szolgáltatások ügyintézéséhez a szolgáltatás igénybevételét és az eljárási jogosultságot igazoló dokumentumok mellett, letölthető nyomtatványt csatolása is szükséges! A hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány leadható személyesen vagy beküldhető írásban ügyfélszolgálati elérhetőségeinkre.

Az ügyintézéshez meghatalmazás csatolása is szükséges abban az esetben, ha nem az eljárásra jogosult személy jár el. A meghatalmazás a nyomtatványaink között elérhető. A BKM Nonprofit Zrt. adatkezeléséről szóló részletes tájékoztatóját megtekintheti a Budapesti Közművek weboldalán a Közérdekű adatok / Adatvédelem (budapestikozmuvek.hu) menüpontban

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.
AZ ELJÁRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
  • Meghatalmazás (amennyiben nem az eljárásra jogosult személy jár el)
  • Személyes ügyintézés esetén személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmány bemutatása szükséges
Gazdálkodó szervezetek (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, Társasház, Lakásszövetkezet) esetén minden ügyintézéshez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
  • 30 napnál nem régebbi Cégkivonat
  • Aláírási címpéldány
  • Új képviselet esetén, a képviselő megválasztásáról/kijelöléséről szóló társasházi/lakásszövetkezeti közgyűlés jegyzőkönyv
ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK