126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Letölthető nyomtatványok

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, válassza ki a kívánt szolgáltatást és az ügyintézéshez szükséges nyomtatványt! A hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány leadható személyesen vagy beküldhető írásban az Ügyfélszolgálati elérhetőségek (budapestikozmuvek.hu) oldalon található elérhetőségeken. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes szolgáltatások ügyintézéséhez a letölthető nyomtatványok mellett a szolgáltatás igénybevételét és az eljárási jogosultságot igazoló dokumentumok, illetve abban az esetben, ha nem az eljárásra jogosult jár el meghatalmazás csatolása is szükséges. A meghatalmazás alábbi nyomtatványaink között elérhető.

[+] A BKM Nonprofit Zrt. adatkezeléséről szóló részletes tájékoztatóját megtekintheti a www.budapestikozmuvek.hu/adatvedelem weboldalon.


A MOHU BUDAPEST által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységét – a MOHU BUDAPEST megbízása és meghatalmazása alapján – a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

Lakossági ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Általános meghatalmazás 
Együttes kérelem bérleti / használati jogviszony esetén
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevétele (megrendelése) új címen
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás megszüntetése
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetése
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás újraindítása
Ingatlanhasználó adataiban történt változás bejelentése
Ingatlanhasználó változás bejelentése
Kiválás társasházból (önálló költségviselőként)
Nyilatkozat 80 literes tartály igényléséhez
Panaszbejelentő adatlap - Agglomeráció
Panaszbejelentő adatlap - Budapest
Sérült tartály bejelentése
Tartály darabszám módosítása
Tartály típuscsere
Tartálymosás megrendelése
Ürítési gyakoriság módosítása


gazdálkodó szervezetek, TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK részére
Általános meghatalmazás 
Együttes kérelem bérleti / használati jogviszony esetén
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevétele (megrendelése) új címen
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás megszüntetése
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetése
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás újraindítása
Ingatlanhasználó adataiban történt változás bejelentése
Ingatlanhasználó változás bejelentése
Panaszbejelentő adatlap - Agglomeráció
Sérült tartály bejelentése
Tartály darabszám módosítása
Tartály típuscsere
Tartálymosás megrendelése
Ürítési gyakoriság módosítása