126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Kommunális hulladékbegyűjtés

Rendszeres háztartási hulladékbegyűjtés

Társaságunk 950 000 háztartásnál végez települési szilárdhulladék-kezeléssel összefüggő komplex közszolgáltatást Budapesten és annak agglomerációjában. Higiéniai és közegészségügyi jogszabályok alapján a közszolgáltatás minden lakóingatlan számára kötelező.

Társaságunk a városi beépítettségtől függően alakítja ki az ürítési gyakoriságot, illetve a keletkező hulladék mennyiségére való tekintettel határozza meg a kihelyezendő edények űrtartalmát. Amennyiben az ingatlanon keletkező hulladékmennyiségben tartós változás áll be, az ingatlantulajdonosnak lehetősége van eltérő űrtartalmú edényt vagy plusz tartályt igényelni, figyelembe véve az ide vonatkozó fővárosi jogszabályt. A hulladékgyűjtő-edények esetében, az űrtartalmon túl, érdemes egyéb paramétereket is figyelembe venni. Ilyen például az edények mérete és mozgathatósága.

Gyakran ismételt kérdések a kommunális hulladékgyűjtéssel kapcsolatban »