124 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

III. Gazdálkodási adatok


2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint
III. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója » 
III. 2. Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2019. III. negyedév   
III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond - A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.
III. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazd. összefüggő szerződések 2014.12.01-2019.12.01.  
III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
III. 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított 5 millió forintot meghaladó kifizetések  » 
III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása »
III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) » 


ARCHÍVUM