126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Közúttisztítás, köztisztasági feladatok

A BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divíziója a közszolgáltatásba tartozó köztisztasági feladatokat Budapest Főváros Közgyűlésének megbízásából, a Közterület Tisztántartási Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően végzi. Ez alapján a feladatai közé tartozik Budapest több mint 5000 km szilárd burkolatú úthálózatának, közjárdáinak, közlépcsőinek rendszeres takarítása, 69 gyalogos aluljáró, hidak, felüljárók, és egyéb mérnöki létesítmények - összesen több mint 25 millió m2 -  téli-nyári, kézi-gépi takarítása.

Gépi úttisztítás: Ez a tevékenység a szilárd burkolatú utak, terek és egyéb, megrendelői igény szerinti felületek gépi seprését, locsolását, mosását foglalja magába.

Kézi úttisztítás: E munka keretébe tartozik a közutak, kijelölt közjárdák és közlépcsők, meghatározott aluljárók és egyéb, megrendelői igény szerinti területek kézi erővel történő tisztítása, a hulladékgyűjtő kosarak ürítése, az összesepert hulladék elszállítása vagy elhelyezése az utcákon erre a célra szolgáló gyűjtőtartályokba

Aluljáró takarítás:  Munkatársaik kézi és gépi erővel, meghatározott program szerint végzik az FKF kezelésében lévő fővárosi gyalogos aluljárók (közel 200 000 m2) járófelületeinek (padozat, lépcső) valamint a burkolt oldalfalak vizes technológiájú és környezetkímélő vegyszeres takarítását.

Divíziónk főbb feladatai:

  • a Duna-hidak, közúti és gyalogos felüljárók tisztítása, a Váralagút rendszeres mosása,
  • igény, illetve megrendelés alapján ivóvíz biztosítása és szállítása,
  • viharok utáni takarítás,
  • dunai árvizek utáni takarítás,
  • közúti balesetek utáni takarítás,
  • a kezelésünkbe tartozó utcai hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, az új hulladékgyűjtő edények kihelyezése, a meghibásodottak javítása, illetve szükség szerinti cseréje, továbbá rendszeres, jogszabályban előírt gyakoriságú fertőtlenítő mosása,
  • az elhagyott hulladékok hatáskörfüggő kezelése, megrendelés esetén elszállítása.

Feladataink közé tartozik továbbá a fővárosi tulajdonú és kezelésű útvonalakon, építményeken és műtárgyakon az engedély nélkül elhelyezett plakátok és falfirkák eltávolítása.

Gyakran ismételt kérdések a közterületekkel kapcsolatos lakossági kötelezettségekről (ingatlan előtti járda, kutyaürülék) »