126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Tartályok, kukák, konténerek

Társaságunk különböző tartálytípusokat tud biztosítani ügyfelei számára. A használni kívánt tartály típusára vállalatunk tesz javaslatot, annak függvényében, hogy családi házas, vagy társasházas beépítésű területről van-e szó, illetve, hogy az adott ingatlanon hányan laknak. Természetesen az adott kereteken belül lehetősége van ügyfeleinknek kiválasztani a kívánt tartálytípust, figyelembe véve olyan szempontokat, mint például a mozgathatóság, vagy a tartály mérete. 

Információk a választható tartályok paramétereiről:

60 literes űrtartalom - Ki jogosult a 60 liternek megfelelő ürítési díjra? 

Az a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó, aki kérelmet nyújt be és jogosultságát az ingatlan helye szerinti kerületi önkormányzat által kiállított igazolással bizonyítja.

80 literes űrtartalom - Ki jogosult a 80 liternek megfelelő ürítési díjra? 

A 80 literes gyűjtőedény igénybevételére és ennek alapján kiszámlázott díj fizetésére jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, akinek fogyasztási címén legfeljebb két személy tartózkodik életvitelszerűen, és a hulladékgazdálkodási szolgáltatást legfeljebb heti egyszeri ürítés mellett veszi igénybe. Az érdemi ügyintézés feltétele az erről szóló, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat személyesen vagy írásban történő benyújtása, a Budapesti Közművek honlapján hivatalosan közzétett ügyfélszolgálati elérhetőségein keresztül.

110 literes űrtartalom 
A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 20 kg lehet. A gyűjtőtartály nem rendelkezik kerekekkel. 

120 literes űrtartalom 
A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 22 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. 

240 literes űrtartalom 
A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 44 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. 

770 literes űrtartalom 
A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 140 kg lehet. A gyűjtőtartály négy kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. Figyelem, a tartály mozgatása a lehetséges nagyobb súly miatt nagyobb körültekintést igényel. 

1100 liter űrtartalom 
A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 200 kg lehet. A gyűjtőtartály négy kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. Figyelem, a tartály mozgatása a lehetséges nagyobb súly miatt nagyobb körültekintést igényel.


Konténerek

Az FKF számos, az eseti megrendeléseknél használható konténertípust tud biztosítani lakossági ügyfelei számára. Különböző méretű konténerek állnak ügyfeleink rendelkezésére. 


Normál konténer:

Nagydarabos hulladékok és lom tárolására, elszállítására 4m3-es és 8m3-es nyitott konténereket helyezünk ki, ömlesztett hulladékokra 6m3-es zárt konténereket, építési-bontási törmeléket 4m3-es konténerekben szállítunk. A konténerek nagyméretű beöntő nyílásai biztosítják azon hulladékok kényelemes betöltését, amelyek méreteiknél, súlyuknál fogva más konténerben nem helyezhetők el.

Konténer megrendelésének díjszabását ide kattintva tekintheti meg.