126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Tartályok, kukák, konténerek

Társaságunk különböző tartálytípusokat tud biztosítani ügyfelei számára. A használni kívánt tartály típusára vállalatunk tesz javaslatot, annak függvényében, hogy családi házas, vagy társasházas beépítésű területről van-e szó, illetve, hogy az adott ingatlanon hányan laknak. Természetesen az adott kereteken belül lehetősége van ügyfeleinknek kiválasztani a kívánt tartálytípust, figyelembe véve olyan szempontokat, mint például a mozgathatóság, vagy a tartály mérete. 

Információk a választható tartályok paramétereiről:

60 literes űrtartalom - Ki jogosult a 60 liternek megfelelő ürítési díjra? 

Az a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó, aki kérelmet nyújt be és jogosultságát az ingatlan helye szerinti kerületi önkormányzat által kiállított igazolással bizonyítja.

80 literes űrtartalom - Ki jogosult a 80 liternek megfelelő ürítési díjra? 

Az a természetes személy ingatlanhasználó, akinek a fogyasztási címén legfeljebb 2 személy tartózkodik életvitelszerűen és a közszolgáltatást legfeljebb heti egyszeri ürítés mellett veszi igénybe. Továbbá büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik a fentiekről. (A jogszabályi hátteret a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 29. § (1) bekezdése képezi, ami szerint „Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.”

110 literes űrtartalom 
A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 20 kg lehet. A gyűjtőtartály nem rendelkezik kerekekkel. 

120 literes űrtartalom 
A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 22 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. 

240 literes űrtartalom 
A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 44 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. 

770 literes űrtartalom 
A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 140 kg lehet. A gyűjtőtartály négy kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. Figyelem, a tartály mozgatása a lehetséges nagyobb súly miatt nagyobb körültekintést igényel. 

1100 liter űrtartalom 
A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 200 kg lehet. A gyűjtőtartály négy kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. Figyelem, a tartály mozgatása a lehetséges nagyobb súly miatt nagyobb körültekintést igényel.


Konténerek

Az FKF Nonprofit Zrt. számos, az eseti megrendeléseknél használható konténertípust tud biztosítani lakossági ügyfelei számára. Különböző méretű konténerek állnak ügyfeleink rendelkezésére. 


Normál konténer:

Nagydarabos hulladékok és lom tárolására, elszállítására 4m3-es és 8m3-es nyitott konténereket helyezünk ki, ömlesztett hulladékokra 6m3-es zárt konténereket, építési-bontási törmeléket 4m3-es konténerekben szállítunk. A konténerek nagyméretű beöntő nyílásai biztosítják azon hulladékok kényelemes betöltését, amelyek méreteiknél, súlyuknál fogva más konténerben nem helyezhetők el.

Konténer megrendelésének díjszabását ide kattintva tekintheti meg.