126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság általános jogutódja 2021. szeptember 1-től a  BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Frissítve: 2021. 05. 03.

II.1. "A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

II. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok - 2020. 11. 11.
II. 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti és működési szabályzata SZMSZ - Hatályos: 2021.05.01.
   
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (AASZ)
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (2019. január 22.)
Adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Fejes Péter - Biztonsági Osztály, FKF Nonprofit Zrt.
E-mail: adatvedelem@fkf.hu


Archívum