126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

A 2023. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI

A 2023. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI 
Lom kizárólag az adott címre vonatkozó, a hivatalos tájékoztatólevelünkben, valamint az alábbi táblázatban elérhető térképen megjelölt napon, 18 óra után helyezhető ki.
KERÜLET
Lomkikészítési időszakok 
Lomkikészítési körzetek és pontos időpontok
XXI. kerület
2023. február 12-23.
XXI. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
V. kerület
2023. február 24.
V. kerületi körzet és lomkikészítési időpont térképen
I. kerület
2023. február 25.
I. kerületi körzet és lomkikészítési időpont térképen
XVI. kerület
2023. február 26. - március 9.
XVI. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XIII. kerület 2023. március 16-23. XIII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XXII. kerület 2023. március 26. - április 4. XXII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
VIII. kerület 2023. április 11-17. VIII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XIX. kerület 2023. április 19-27. XIX. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XII. kerület 2023. május 2-7.
XII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XV. kerület 2023. május 8-22. XV. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
X. kerület 2023. június 5-13.  X. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XI. kerület 2023. június 15-28. 
XI. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XIV. kerület 2023. június 30. - július 17. XIV. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
IV. kerület
2023. július 19. - augusztus 2. IV. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XX. kerület 2023. augusztus 27. - szeptember 7. XX. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
II. kerület 2023. szeptember 10-17. II. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
III. kerület 2023. szeptember 19. - október 2. III. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XVIII. kerület 2023. október 4-18.
XVIII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XXIII. kerület
2023. október 24-30.
XXIII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
VI. kerület 2023. október 27-28. VI. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XVII. kerület
2023. november 5-16. 
XVII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
VII. kerület 2023. november 17-18. VII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
IX. kerület 2023. november 20-24.
IX. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen

Felhívjuk a lakosok figyelmét arra, hogy az itt jelzett lomkikészítési időszak a kerület egészét érintő lomkikészítési időintervallum. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint a táblázatból megnyitható térképről tájékozódhatnak. 

Az egyes kerületek lomtalanítási időpontjait folyamatosan tesszük közzé a honlapon. Amennyiben a keresett kerületre vonatkozó időpontot nem találja, kérjük, keresse fel újra oldalunkat egy későbbi időpontban.

A lomtalanítási időpontokat Társaságunk a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével. Az elszállítást az előző évek gyakorlatával megegyező módon, kizárólag a kihelyezést követő napon végzik munkatársaink.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérjük, csak a hivatalos tájékoztató levelünkben, valamint a fenti táblázatból megnyitható kerületi térképben a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

ÉVES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
A 2024. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI

A budapesti lakosság minden évben igénybe veheti az FKF éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását, melynek keretében lehetősége van megválni a háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladékoktól. Az FKF a lomtalanítási időpontokat a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével. A kerületeket Társaságunk körzetekre osztotta, amelyekből koncentráltan, egy-egy nap alatt szállítja el a lomokat, gyorsan felszámolva ezzel az esetleges akadályt a közterületeken. A lomokat kizárólag a kihelyezést követő napon szállítja el Társaságunk az ingatlanok elől.

A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról az FKF értesítő útján előzetesen, írásban is tájékoztatja az érintett lakosságot.

Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását, ugyanakkor az ingatlan előtti terület és a járdaszakasz megtisztítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, használójának kötelessége.

MI HELYEZHETŐ KI A LOMTALANÍTÁSKOR A HÁZ ELÉ? 

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.


A LOMOK KIHELYEZÉSÉNEK A MÓDJA

Kérjük, a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérjük, hogy lomot az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen.

Az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető. Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. A lomtalanítás szabályaira vonatkozó további információk honlapunkon elérhetők.