126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

A 2024. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI

A 2024. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI  
Lom kizárólag az adott címre vonatkozó, a hivatalos tájékoztatólevelünkben, valamint az alábbi táblázatban elérhető térképen megjelölt napon, 18 óra után helyezhető ki.
KERÜLET
Lomkikészítési időszakok 
Lomkikészítési körzetek és pontos időpontok
XXI. 2024. február 11-22.
XXI. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
 
V.  2024. február 23. V. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
I.  2024. február 24. 
I. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XVI. 2024. február 25. – március 8.  XVI. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XIII.  2024. március 17-24. 
XIII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XXII. 2024. április 3-12. XXII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
VIII. 2024. április 14-19.  VIII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XIX.
2024. április 21-29. XIX. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
XII.  2024. május 2-6. XII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
X. 2024. május 8-16.
X. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 

Felhívjuk a lakosok figyelmét arra, hogy az itt jelzett lomkikészítési időszak a kerület egészét érintő lomkikészítési időintervallum. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint a táblázatból megnyitható térképről tájékozódhatnak. 

Az egyes kerületek lomtalanítási időpontjait folyamatosan tesszük közzé a honlapon. Amennyiben a keresett kerületre vonatkozó időpontot nem találja, kérjük, keresse fel újra oldalunkat egy későbbi időpontban.

A lomtalanítási időpontokat Társaságunk a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével. Az elszállítást az előző évek gyakorlatával megegyező módon, kizárólag a kihelyezést követő napon végzik munkatársaink.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérjük, csak a hivatalos tájékoztató levelünkben, valamint a fenti táblázatból megnyitható kerületi térképben a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

ÉVES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
A 2024. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI

A budapesti lakosság minden évben igénybe veheti az FKF éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását, melynek keretében lehetősége van megválni a háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladékoktól. Az FKF a lomtalanítási időpontokat a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével. A kerületeket Társaságunk körzetekre osztotta, amelyekből koncentráltan, egy-egy nap alatt szállítja el a lomokat, gyorsan felszámolva ezzel az esetleges akadályt a közterületeken. A lomokat kizárólag a kihelyezést követő napon szállítja el Társaságunk az ingatlanok elől.

A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról az FKF értesítő útján előzetesen, írásban is tájékoztatja az érintett lakosságot.

Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását, ugyanakkor az ingatlan előtti terület és a járdaszakasz megtisztítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, használójának kötelessége.

MI HELYEZHETŐ KI A LOMTALANÍTÁSKOR A HÁZ ELÉ? 

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.


A LOMOK KIHELYEZÉSÉNEK A MÓDJA

Kérjük, a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérjük, hogy lomot az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen.

Az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető. Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. A lomtalanítás szabályaira vonatkozó további információk honlapunkon elérhetők.