126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat


ÉVES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
A 2024. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI

A budapesti lakosság minden évben igénybe veheti az FKF éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását, melynek keretében lehetősége van megválni a háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladékoktól. Az FKF a lomtalanítási időpontokat a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével. A kerületeket Társaságunk körzetekre osztotta, amelyekből koncentráltan, egy-egy nap alatt szállítja el a lomokat, gyorsan felszámolva ezzel az esetleges akadályt a közterületeken. A lomokat kizárólag a kihelyezést követő napon szállítja el Társaságunk az ingatlanok elől.

A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról az FKF értesítő útján előzetesen, írásban is tájékoztatja az érintett lakosságot.

Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását, ugyanakkor az ingatlan előtti terület és a járdaszakasz megtisztítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, használójának kötelessége.

MI HELYEZHETŐ KI A LOMTALANÍTÁSKOR A HÁZ ELÉ? 

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.


LAPRA SZERELT FAHULLADÉKOK KÜLÖN GYŰJTÉSE
Tájékoztatjuk, hogy az idei évtől a fahulladékokat munkatársaink elkülönítetten gyűjtik be a lomtalanítás alkalmával. A fából készült lomok szelektív begyűjtése ugyanis lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért is fontos, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki, hogy azokat munkatársaink egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – el tudják szállítani.

A fahulladékok közé helyezhető: tömör fa, deszka, léc, forgácslap, lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak), OSB-lapok, rétegelt lemez, lapra szerelt faláda, rekesz, raklap.

Kérjük, hogy a fahulladékok közé ne helyezzen kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.
A LOMOK KIHELYEZÉSÉNEK A MÓDJA

Kérjük, a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérjük, hogy lomot az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen.

A 2024. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI  
Lom kizárólag az adott címre vonatkozó, a hivatalos tájékoztatólevelünkben, valamint az alábbi táblázatban elérhető térképen megjelölt napon, 18 óra után helyezhető ki.
KERÜLET
Lomkikészítési időszakok 
Lomkikészítési körzetek és pontos időpontok
XXI. 2024. február 11-22.
XXI. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
 
V.  2024. február 23. V. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
I.  2024. február 24. 
I. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XVI. 2024. február 25. – március 8.  XVI. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XIII.  2024. március 17-24. 
XIII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XXII. 2024. április 3-12. XXII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen
VIII. 2024. április 14-19.  VIII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XIX.
2024. április 21-29. XIX. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XII.  2024. május 2-6. XII. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
X. 2024. május 8-16.
X. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XI. 2024. június 16-27. XI. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XIV. 2024. június 30. - július 15.
XIV. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
IV.  2024. július 18. - augusztus 1. IV. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XV. 2024. augusztus 4-15. XV. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen 
XX. 2024. augusztus 25. - szeptember 5. XX. kerületi körzetek és lomkikészítési időpontok térképen

Felhívjuk a lakosok figyelmét arra, hogy az itt jelzett lomkikészítési időszak a kerület egészét érintő lomkikészítési időintervallum. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint a táblázatból megnyitható térképről tájékozódhatnak. 

Az egyes kerületek lomtalanítási időpontjait folyamatosan tesszük közzé a honlapon. Amennyiben a keresett kerületre vonatkozó időpontot nem találja, kérjük, keresse fel újra oldalunkat egy későbbi időpontban.

A lomtalanítási időpontokat Társaságunk a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével. Az elszállítást az előző évek gyakorlatával megegyező módon, kizárólag a kihelyezést követő napon végzik munkatársaink.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérjük, csak a hivatalos tájékoztató levelünkben, valamint a fenti táblázatból megnyitható kerületi térképben a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

TEXTIL, ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI, TOVÁBBÁ VESZÉLYES ÉS EGYÉB, KÜLÖNLEGES KEZELÉST IGÉNYLŐ HULLADÉKOK GYŰJTÉSE EGÉSZ ÉVBEN

Textil, elektromos és elektronikai, továbbá veszélyes és egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok leadására a budapesti hulladékudvarok biztosítanak lehetőséget. További információk ⇒

A hulladékudvarok elérhetőségéről, nyitvatartásáról és az egyes hulladékudvarokban leadható hulladéktípusokról, valamint a leadás feltételeiről kérjük, tájékozódjon ezen a linken. 

Ennek a korszerű, környezettudatos megoldásnak számos előnye van:

  • az egészségünket is veszélyeztető hulladékféleségek egész évben, tetszőleges időpontban szabályosan leadhatók
  • környezettudatos, biztonságos lehetőséget kínálnak a szelektív hulladékgyűjtő-udvarok a veszélyes anyagok leadására és tárolására (pl. gumiabroncs, elektromos és elektronikai hulladék)
  • egyéb - külön gyűjtött - hulladékfélék is leadhatók (pl. textil)
  • a jól megközelíthető, fix átvevőhelyeken szakképzett személyzet áll a lakosok rendelkezésére

Ezen felül egyes hulladékudvarainkban előzetes időpontfoglalást követően építési és bontási törmelék (sitt) is leadható.

Részletes tájékoztató a veszélyes hulladék leadásról 

LOMLEADÁS EGÉSZ ÉVBEN A KIJELÖLT HULLADÉKUDVAROKBAN

A budapesti háztartások a nagydarabos lomhulladéktól nemcsak az arra kijelölt lomtalanítási napon válhatnak meg, azok az egész év során beszállíthatók az alábbi hulladékudvarokba:

A lomokat előzetes időpontfoglalást követően lehet leadni az udvarokban, alkalmanként 150 kg, egy évben maximum 600 kg mennyiségig.
A hulladékudvarok szolgáltatásait magyarországi lakosok magyarországi lakcímkártya / tartózkodási engedély / hatósági bizonyítvány / regisztrációs igazolás / bejelentőlap egyikének bemutatását követően, hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Kérjük, hogy újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne helyezzen ki a lomokkal együtt, erre a célra használja az ingatlanoknál rendszeresített szelektív gyűjtőtartályokat, vagy vegye igénybe hulladékgyűjtő-szigeteinket, valamint lakossági hulladékudvarainkat!

ÚJRAHASZNÁLAT

A már feleslegessé vált, de más számára még használható tárgyak, bútorok leadására ingyenes lehetőséget biztosítunk a két Szemléletformáló és Újrahasználati Központunkban egész évben:

További információk az újrahasznosításról és újrahasználatról ⇒

EGYEDI ÉS ESETI LOMTALANÍTÁS MEGRENDELÉSE - KÜLÖN DÍJAZÁS ELLENÉBEN

A háztartások, társasházak az értesítőben jelzettől eltérő időpontban, külön díjazás ellenében is rendelhetnek lomtalanítást Társaságunktól.
Aktuális díjszabásunk ide kattintva elérhető!

A szolgáltatást a Társaságunk honlapján hivatalosan közzétett ügyfélszolgálati elérhetőségein keresztül írásban, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban lehet megrendelni. Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdései esetén tájékozódjon honlapunkon vagy hívja telefonszámunkat: +36 1 700 7000. Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető. Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. A lomtalanítás szabályaira vonatkozó további információk honlapunkon elérhetők.