126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Hulladékkezelés

Budapest területén évente mintegy 700 000 tonna települési szilárd hulladék keletkezik, amelynek elszállításáról és kezeléséről - Magyarország egyik legnagyobb, hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalataként - a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.) gondoskodik. Társaságunk ez által mintegy két millió lakos háztartásában van jelen.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásaink:
Lakossági szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyomtatványok


Köztisztasággal kapcsolatos szolgáltatásaink


A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Díjszabás
Kedvezmények, szüneteltetés
Rezsicsökkentés