123 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Lomtalanítás

Lomtalanítás megrendelésre

Díjazás ellenében lehetőség van Társaságunktól megrendelni lomtalanítást. A szolgáltatást írásban (levélben, faxon, e-mailben) lehet megrendelni. További információkért, illetve szolgáltatás megrendelés esetén kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat! Aktuális díjszabásunk ide kattintva elérhető!

Éves lomtalanítási akció

A lakosság minden évben igénybe veheti az FKF Nonprofit Zrt. éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását. Az éves lomtalanítás keretében lehetőség van megválni a háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

A lomtalanítási területeket körzetekre osztottuk, amely alapján az adott területről, koncentráltan, nagy erőkkel szállíthatjuk el a kikészített lomokat. Ezzel rövidebb ideig okozunk kellemetlenséget a gépkocsival közlekedőknek, illetve a gyalogosoknak.

Nyomatékosan felhívjuk a lakosok figyelmét arra, hogy az itt jelzett időszak a kerület egészét érintő lomkikészítési időintervallum. Az ingatlant érintő lomtalanításról, illetve a lom kikészítésének pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből tájékozódhatnak. Az időpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítunk a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, valamint a választásokra, amikor Társaságunk lomtalanítást nem végez.

Gyakran ismételt kérdések a lomtalanítással kapcsolatban »

2018. évi kikészítési időszakok:

 • XIII. kerület - február 15-22.
 • V. kerület - február 23.
 • I. kerület - február 24.
 • X. kerület – február 25 – március 5.
 • VIII. kerület – március 6-12.
 • XIX. kerület – március 18-26.
 • XII. kerület - április 11-15.
 • III. kerület - április 16-26.
 • XV. kerület - május 6-17.
 • XXII. kerület - május 22-31.
 • IV. kerület - június 5-19.
 • XXI. kerület - június 20 - július 3.
 • XIV. kerület - július 4-19.
 • XVI. kerület - július 22 - augusztus 2.
 • XX. kerület - augusztus 26 - szeptember 6.
 • XI. kerület - szeptember 9-20. (A 6. körzetben a kikészítés dátuma: október 12. péntek)
 • II. kerület - szeptember 23-30.
 • XXIII. kerület - október 1-4.
 • XVII. kerület - október 7-18.
 • IX. kerület - október 24-29.
 • XVIII. kerület - november 7-21.
 • VI. kerület - november 9-10.
 • VII. kerület - november 23-24.

A további kerületek időszakairól a tájékoztatást folyamatosan töltjük fel.

Mivel közterület-szennyezési szabálysértést követ el az, aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a lomokat, ezért Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató levelünkben megjelölt napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat a lakosok.

Nem helyezhető ki:
 • a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladék
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladék
 • veszélyes, ill. a veszélyes hulladékok körébe tartozó hulladék
  • sütőolaj és göngyölegei
  • festékmaradék és göngyölegei
  • olajos műanyagflakon
  • oldószerek, higítók
  • növényvédő-szerek
  • akkumulátor, szárazelemek
  • elektromos és elektronikai hulladék
  • gumiabroncs
  • szórópalack
  • fénycső
  • gyógyszerhulladék
 • építési törmelék
 • zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
 • szénpor, hamu
 • föld
 • elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag- és fémhulladék
 • gépjárműroncs

Társaságunk értesítőlevélben, illetve a társasházakban kifüggesztett plakátokon tájékoztatja a lakosságot a lomkikészítési időpontjáról.

A lomok kihelyezésének módja: 

 • Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki!
 • Kérjük, hogy a lomokat ne az úttestre tegyék, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak!

Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását.

Az ingatlan előtti terület, valamint járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének a kötelessége.

2016. nyarától van lehetőség arra, hogy a feleslegessé vált, de más számára még használható használati tárgyaikat, bútoraikat ne a lomtalanításkor tegyék ki a közterületekre, hanem ingyenesen leadhassák két Szemléletformáló és Újrahasználati Központunkban.

Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki! Erre a célra használják az ingatlanhoz kihelyezett szelektív gyűjtőtartályainkat, hulladékgyűjtő szigeteinket, illetve lakossági hulladékudvarainkat!

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvételére Társaságunk minden lomtalanítási körzetben az elszállítás napján ideiglenes gyűjtőpontot létesít, amelynek címe is megtalálható hírlevelünkben.
A veszélyes hulladékok leadására a lomok kihelyezését követő napon van lehetőség.

A gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulladékok:
 • sütőolaj és göngyölegei
 • festékmaradék és göngyölegei,
 • olajos műanyag flakon,
 • oldószerek, higítók,
 • növényvédőszerek,
 • akkumulátor, szárazelemek,
 • elektromos és elektronikai hulladék,
 • gumiabroncs,
 • szórópalack,
 • fénycső
 • gyógyszerhulladék


Kommunális hulladékgyűjtés

Társaságunk 850 000 háztartásnál végez települési szilárdhulladék-kezeléssel összefüggő komplex közszolgáltatá

Szelektív hulladékgyűjtés

Társaságunk 2013. március 25-én, a gyűjtőtartályok kiszállításával kezdte meg a fővárosban a házhoz menő szele...

Kerti zöldhulladék-gyűjtés

A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságr...

Hulladékgyűjtő udvarok, újrahasználati központok

Budapesten jelenleg 17 hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladék...

Lomtalanítás

Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el...

Edukáció

A környezettudatos gondolkodásmód kialakítását, a felelős szemléletmód formálását minél fiatalabb korban érdem...