125 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Lomtalanítás


Éves lomtalanítási akció

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI LOMTALANÍTÁSRÓL ÉS AZ IDŐPONTOKRÓL »»» 

A lakosság minden évben igénybe veheti az FKF Nonprofit Zrt. éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását. Az éves lomtalanítás keretében lehetőség van megválni a háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladékoktól. A lomtalanítási területeket körzetekre osztottuk, amely alapján az adott területről, koncentráltan, nagy erőkkel szállíthatjuk el a kikészített lomokat. Ezzel rövidebb ideig okozunk kellemetlenséget a gépkocsival közlekedőknek, illetve a gyalogosoknak.

Gyakran ismételt kérdések a lomtalanítással kapcsolatban

A LOMTALANÍTÁSNÁL Nem helyezhető ki A HÁZ ELÉ:
 • a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladék
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladék
 • veszélyes, a veszélyes hulladékok körébe tartozó, ill. különleges kezelést igénylő hulladékok
  (Ezeket a külön erre a célra létrehozott ideiglenes gyűjtőpontokon lehet leadni!)
  • sütőolaj és göngyölegei
  • festékmaradék és göngyölegei
  • olajos műanyagflakon
  • oldószerek, higítók
  • növényvédő-szerek
  • akkumulátor, szárazelemek
  • elektromos és elektronikai hulladék
  • gumiabroncs
  • szórópalack
  • fénycső
  • gyógyszerhulladék
 • építési törmelék
 • zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
 • szénpor, hamu
 • föld
 • elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag- és fémhulladék
 • gépjárműroncs
Társaságunk értesítőlevélben tájékoztatja a lakosságot a lomkikészítési időpontjáról.

A lomok kihelyezésének módja: 

Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, a lomokat ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak! Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását.

Az ingatlan előtti terület és járdaszakasz megtisztítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, használójának kötelessége.

Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezze ki, hanem erre a célra használja az ingatlanhoz rendszeresített szelektív gyűjtőtartályainkat, hulladékgyűjtő- szigeteinket, lakossági hulladékudvarainkat!

2016. nyarától van lehetőség arra, hogy a feleslegessé vált, de más számára még használható használati tárgyaikat, bútoraikat ne a lomtalanításkor tegyék ki a közterületekre, hanem ingyenesen leadhassák két Szemléletformáló és Újrahasználati Központunkban.

A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételére Társaságunk minden lomtalanítási körzethez tartozóan ideiglenes gyűjtőpontot biztosít, amelynek helyszínéről a lomok kihelyezésének időpontját tartalmazó levelünkben tájékoztatjuk Önt.   A veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok leadására a lomok kihelyezését követő napon díjmentesen van lehetőség.                      

A gyűjtőpontokon a lakosság által leadható veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok típusai és egyszeri alkalommal leadható mennyiségei: 
 • sütőolaj és göngyölegei (15 liter, göngyöleg: 5 kg)
 • festékmaradék és göngyölegei (5 liter/20 kg, göngyöleg: 5 kg)

 • olajos műanyagflakon (5 kg)

 • oldószerek, hígítók (5 liter)

 • növényvédő-szerek (5 liter)

 • akkumulátor, szárazelemek (3 db, 1 kg)

 • elektromos és elektronikai hulladék (2 db)
 • gumiabroncs (8 db)

 • szóró-palack (1 kg)

 • fénycső (10 db)
 • gyógyszerhulladék (1 kg)

Egyedi és eseti lomtalanítás megrendelése

A háztartások, társasházak az értesítőben jelzettől eltérő időpontban, külön díjazás ellenében, soron kívül is rendelhetnek lomtalanítást Társaságunktól. A szolgáltatással kapcsolatos további kérdései esetén,kérjük, hívja zöldszámunkat: 06 80 353 353. Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. A szolgáltatást írásban (levélben, faxon, e-mailben) lehet megrendelni. Aktuális díjszabásunk ide kattintva elérhető!Kommunális hulladékgyűjtés

Társaságunk 850 000 háztartásnál végez települési szilárdhulladék-kezeléssel összefüggő komplex közszolgáltatá

Szelektív hulladékgyűjtés

Társaságunk 2013. március 25-én, a gyűjtőtartályok kiszállításával kezdte meg a fővárosban a házhoz menő szele...

Kerti zöldhulladék-gyűjtés

A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságr...

Hulladékgyűjtő udvarok, újrahasználati központok

Budapesten jelenleg 13 hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladék...

Lomtalanítás

Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el...

Edukáció

A környezettudatos gondolkodásmód kialakítását, a felelős szemléletmód formálását minél fiatalabb korban érdem...